Postliste for 02.01.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
29.12.2017
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
17/1036-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Margrethe Vie Myren
Avsendar:
Sogn barnevern
Doktittel:
Orientering om formalisert barnevernsvakt utanom kontortid
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.12.2017
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
17/357-8
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Knut Thue
Doktittel:
Rapportskjema for hjortejakta 2017 - Thue
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2017
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
17/979-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Geir Willy Nesse
Doktittel:
Søknad om tilskot, rydding av skog.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.12.2017
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
18/3-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Skogsvegtilskot 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.12.2017
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
16/26-6
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Balestrand Jeger og Fiskarlag
Doktittel:
Midlar til leirduebane
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2018
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
17/1025-4
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Søknad¨på stilling som lærar ved Kringsjå leirskule
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2018
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
17/1025-7
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
Utdanningsforbundet
Doktittel:
Tilsetjing i stilling som lærar ved Kringsjå leirskule - uttale
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2018
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
17/357-10
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Mottaker:
Harald Jostein Koldingsnes, Valdansvarlege
Doktittel:
Hjortejakta 2017 - tildeling hjorteløyve 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2018
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
17/966-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Randi Dale
Mottaker:
Økoringen Vest
Doktittel:
Søknad om kommunetilskot 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2018
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
18/4-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2018
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
18/4-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i 100% stilling som pleieassistent ved Fjærestad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2018
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
18/5-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Robert Milne
Doktittel:
Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett - naust Grøneng
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2018
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
18/6-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Joakim Systaddal
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Kommunale næringsfond 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2018
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
18/4-3
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Bjørge Handegård Eikelund
Doktittel:
Tilsetjingsbrev 100% stilling som pleieassistent ved Fjærestad 01.01.2018 - 31.12.2018 - tek imot stillinga
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.11.2017
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
17/89-16
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Anders Bolstad Eri
Doktittel:
Kontrollskjema produksjonstilskudd 2017 Anders Bolstad Eri
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.11.2017
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
17/89-17
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Renate Rendedal
Doktittel:
Kontrollskjema produksjonstilskudd 2017 Renate Rendedal
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2017
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
17/89-18
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Kurt Ronny Ark Ese
Doktittel:
Kontrollskjema RMP Kurt Ronny Ark Ese
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2017
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
14/21-10
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Randi Dale
Mottaker:
Innovasjon Norge
Doktittel:
Utbetalingsanmodning
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2018
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
18/8-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Tilskot til tiltak innan naturforvaltning, vilt, fiske og friluftsføremål 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2017
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
18/7-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Katrine Rendedal
Doktittel:
Tilsetjingsbrev - pedagogisk leiar 40% stilling - Fjordtun oppvekstsenter 01.01.2018 - 14.08.2018 - tek imot stillinga
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2017
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
18/9-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Hallbjørg Eidhamar
Doktittel:
Overføring av ferie 2017/2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2017
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
18/10-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Avsendar:
Merete Tangen
Doktittel:
Overføring av ferie 2017/2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2017
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
18/11-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Avsendar:
Erna Gjerde
Doktittel:
Overføring av ferie 2017/2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2017
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
18/12-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Avsendar:
Ingrid Melkild Hustavnes
Doktittel:
Overføring av ferie 2017/2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2017
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
18/13-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Avsendar:
Britt Grimelid
Doktittel:
Overføring av ferie 2017/2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2018
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
14/969-29
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Margrethe Vie Myren
Avsendar:
SYS-IKL
Doktittel:
Møtebok representantskapsmøte SYS IKL 15.12.17
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2018
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
18/14-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Margrethe Vie Myren
Avsendar:
Helse Førde
Doktittel:
Spørjeundersøking legevakt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2018
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
17/590-6
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Mottaker:
Anne Margrethe og Trond Kråvik
Doktittel:
Protokoll etter oppmålingsforretning den 28.11.2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2018
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
18/16-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Malin Myrstad
Doktittel:
Tilsetjingsbrev - 100% stilling som pedagogisk leiar Sagatun barnehage 01.01.2018 - 14.08.2018 - tek imot stillinga
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.12.2017
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
15/510-15
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Mottaker:
Bjørn Skanke Sande
Doktittel:
Refusjon av lønsmidlar frå Kringsjå leirskule v / Bjørn Sande til Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2018
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
17/103-13
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Mottaker:
NAV Familie og pensjonsytelser Bergen
Doktittel:
Kontrollregister for kontantstøtte desember 2017 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2018
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
16/26-7
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Balestrand Jeger og Fiskarlag
Doktittel:
Svar - Midlar til leirduebane - utbetaling av kommunalt tilskot
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.01.1970
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
17/710-10
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 3. Ledd
Saksh:
Jan Edvard Gjersvoll
Avsendar:
Mestrings- og læringssenteret AS
Doktittel:
Avtale melom Balestrand kommune og Melås Helse AS om kjøp av heildøgns omsorgstiltak for avtaleperiode: 03.11.2017 - 03.11.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2017
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
15/375-7
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Saldo/utbetalingskort rydding av gamal kulturmark
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.12.2017
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
17/52-27
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
SognLab
Doktittel:
Analyserapport Esebotn vassverk
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2017
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
18/15-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Heidi Johnsen
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Oppfølgingsplan ved sjukemelding
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2017
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
16/319-16
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Sunnfjord Geo Center AS
Doktittel:
Flaum- og skredfarevurdering for gbnr. 82/2 og 82/54 på Nessane
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.12.2017
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
14/928-14
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Aurland kommune, Vik kommune, Høyanger kommune, Leikanger kommune, Sogndal kommune, Luster kommune, Lærdal kommune, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Skog i Sogn - oppgjer for 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.12.2017
Regdato:
02.01.2018
Saksnr:
17/1051-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Lensmannen i Høyanger og Balestrand
Doktittel:
Miniatyrskytebane Belehalli - oppgradering til elektroniske skyteskiver Søknad om godkjenning
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: