Postliste for 02.04.2019

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
29.03.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/365-3
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Mottaker:
BYSTØL
Doktittel:
Svar - Nessane Kraftverk - uttale om planar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/459-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Morten Dale
Doktittel:
Referat byggetilsynsmøte
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/464-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Tilsagn om tilskot til midlertidig lønnstilskot - REF 2019/0020037-2
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.01.1970
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/465-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Uttale frå fastlege i forbindelse med permisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
18/366-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Regional plan for vassforvaltning - Høyring og offentleg ettersyn av planprogram, hovudutfordringar og handlingsprogram
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.03.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/466-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Marianne Herland
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om økonomisk støtte til norskkurs
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/467-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Geirmund Hanevik, Maskinentreprenør Jon O. Borlaug, Jan Inge Høydal, Kristoffer Dale, Stokkebø Maskin
Doktittel:
Lunde Fjordcamp - førespurnad om tilbod på anleggsarbeid
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/472-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Heidrun Grinde
Avsendar:
FYLKESMANNEN I VESTLAND
Doktittel:
Oppfølging av personar i alderen 18 - 49 år i institusjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/409-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Avsendar:
Pensjonistforbundet
Doktittel:
Brev til eldrerådene i Norge LEVE HELE LIVET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
18/930-14
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Knut Thorsnes
Doktittel:
Melding om politisk vedtak - Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan - for hyttefelt Dale - gbnr 24/1
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/473-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Lars-Kjetil Nordeide
Doktittel:
Førespurnad om innsyn - journalpost 18/1458-1 Opplysningar i forbindelse med søknad om utdanningsstipend
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/474-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Lars-Kjetil Nordeide
Doktittel:
Førespurnad om innsyn - journalpost 18/1013-5 Svar - Gjeld søknad om støtte til vidareutdanning
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/475-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Avsendar:
Lars-Kjetil Nordeide
Doktittel:
Førespurnad om innsyn - journalpost 18/1457-1 Søknad om skjenkeløyve - einskild høve / ambulerande Vikingertref
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/476-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Avsendar:
Lars-Kjetil Nordeide
Doktittel:
Førespurnad om innsyn - journalpost 19/291-3 Svar - Søknad om startlån og tilskot til etablering
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
18/930-15
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Knut Thorsnes
Doktittel:
Sakshandsamingsgebyr - Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: