Postliste for 02.10.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
01.10.2018
Regdato:
02.10.2018
Saksnr:
18/1100-4
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Avsendar:
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Svar - Innsyn møtebøker til Bygdekvinnelag i Vetlefjord
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.10.2018
Regdato:
02.10.2018
Saksnr:
18/1143-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Invitasjon til å vere med på konkurranse gjennom SFFI: telefoni Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.10.2018
Regdato:
02.10.2018
Saksnr:
18/1139-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Førespurnad om fast stilling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.10.2018
Regdato:
02.10.2018
Saksnr:
15/1054-10
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åge Skrede
Mottaker:
Lidal Vedlikehold & Service AS
Doktittel:
Ferdigattest Parkeringsdekke/garasje
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.10.2018
Regdato:
02.10.2018
Saksnr:
17/914-8
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Joakim Systaddal
Avsendar:
Hangar Sogndal AS
Doktittel:
Søknad om tilskot til hangar på Sogndal Lufthamn
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.10.2018
Regdato:
02.10.2018
Saksnr:
18/132-6
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Pantefråfall på utleggsforretning
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.10.2018
Regdato:
02.10.2018
Saksnr:
18/1140-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Det kongelige landbruks- og matdepartement
Doktittel:
Nasjonal og vesentlig regional interesse innenfor jordvern
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2018
Regdato:
02.10.2018
Saksnr:
18/69-20
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Malene Sværen Mundal
Doktittel:
Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr 24 og bnr 5/7
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.09.2018
Regdato:
02.10.2018
Saksnr:
18/1141-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Oppseing av stilling som helsefagarbeidar.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.09.2018
Regdato:
02.10.2018
Saksnr:
18/1142-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Oppseiing av arbeidsforhold
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.10.2018
Regdato:
02.10.2018
Saksnr:
18/1123-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Søknad om å bli støttekontakt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.08.2016
Regdato:
02.10.2018
Saksnr:
15/403-4
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Randi Dale
Mottaker:
Innovasjon Norge
Doktittel:
Utbetalingsanmodning, planting Per Gunnar Thue
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.09.2018
Regdato:
02.10.2018
Saksnr:
18/132-8
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
May Sirikit Bakke
Avsendar:
Sogn og Fjordane Tingrett
Doktittel:
Oversendingsbrev - Oppnevning av medhjelper inntreden
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.10.2018
Regdato:
02.10.2018
Saksnr:
18/1108-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Førespurnad omplassering
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.10.2018
Regdato:
02.10.2018
Saksnr:
18/1139-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Ynskjer fast stilling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.09.2018
Regdato:
02.10.2018
Saksnr:
18/59-23
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Sogn Lab
Doktittel:
Analyserapport Esebotn vassverk 2018 SognLab
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.10.2018
Regdato:
02.10.2018
Saksnr:
18/1142-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Oppseiing av arbeidsforhold
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: