Postliste for 02.11.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
24.09.2018
Regdato:
02.11.2018
Saksnr:
18/1187-3
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §26, 2. Ledd
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Framlegg til kandidat - Balestrandprisen 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2018
Regdato:
02.11.2018
Saksnr:
18/1187-5
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §26, 2. Ledd
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Framlegg til kanditat- Balestrandprisen 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.10.2018
Regdato:
02.11.2018
Saksnr:
18/1256-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
Mottaker:
Fasadeprodukter avd Sogndal, Sogn Solskjerming, Kjells Markiser
Doktittel:
Solskjerming Sagatun Skule
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.10.2018
Regdato:
02.11.2018
Saksnr:
18/1187-6
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §26, 2. Ledd
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Framlegg til kandidat - Balestrandprisen 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.11.2018
Regdato:
02.11.2018
Saksnr:
18/953-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Svar på søknad om utsiktsrydding
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.11.2018
Regdato:
02.11.2018
Saksnr:
18/1224-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Marianne Herland
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Krav/søknad om opplæring i norsk med samfunnskunnskap
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.11.2018
Regdato:
02.11.2018
Saksnr:
18/1282-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Heidrun Grinde
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Innhenting av opplysningar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.11.2018
Regdato:
02.11.2018
Saksnr:
17/1043-7
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Oppfølging - tilsynsrapport etter lov om kommunale helse- og omsorgstenester kapittel 9
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.11.2018
Regdato:
02.11.2018
Saksnr:
18/1191-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
VG
Doktittel:
Sødermann og provisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2018
Regdato:
02.11.2018
Saksnr:
18/958-5
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Varsel om åpning av gjeldsforhandling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.11.2018
Regdato:
02.11.2018
Saksnr:
18/1206-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Heidi Johnsen
Mottaker:
Sogn Barnevern
Doktittel:
Svar- Innhenting av opplysningar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.11.2018
Regdato:
02.11.2018
Saksnr:
18/1155-8
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
Mottaker:
Nesse Entreprenør, Harald Koldingsnes, Geirmund Hanevik, Kristoffer Dale, Eivind Hatlem, Geir Willy Nesse
Doktittel:
Brøyting anbod 2018-2024
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.01.1970
Regdato:
02.11.2018
Saksnr:
18/1283-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Busette og grunneigarar i Villavegen.
Doktittel:
Gjeld gjennomkøyring av tunge køyretøy i Villavegegen - Busette og grunneigarar i Villavegen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.11.2018
Regdato:
02.11.2018
Saksnr:
18/1150-5
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Mottaker:
FAU Sagatun Barnehage
Doktittel:
Rettelse på svar om dispensasjon frå utdanningskravet, barnehageåret 2018 / 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.11.2018
Regdato:
02.11.2018
Saksnr:
18/1285-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Einar Målsnes
Doktittel:
Faktura for utført oppdrag i stiprosjektene 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.11.2018
Regdato:
02.11.2018
Saksnr:
18/1156-3
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Kari Rønnestad
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Trong for SFO tilbod etter skuletid 2018 / 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.08.2018
Regdato:
02.11.2018
Saksnr:
18/1155-10
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
Mottaker:
Lasse Øren
Doktittel:
Brøyting Balestrand kommune Lasse Øren
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.08.2018
Regdato:
02.11.2018
Saksnr:
18/1155-11
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
Mottaker:
Halvor Tollefsen
Doktittel:
Brøyting Balestrand kommune Halvor Tollefsen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.08.2018
Regdato:
02.11.2018
Saksnr:
18/1155-12
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
Mottaker:
Eivind Hatlem
Doktittel:
Brøyting Balestrand kommune Eivind Hatlem
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.08.2018
Regdato:
02.11.2018
Saksnr:
18/1155-13
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
Mottaker:
Jan Inge Høydal
Doktittel:
Brøyting Balestrand kommune Jan Inge Høydal
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.08.2018
Regdato:
02.11.2018
Saksnr:
18/1155-14
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
Mottaker:
Per Ivar Nesse
Doktittel:
Brøyting Balestrand kommune Per Ivar Nesse
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.08.2018
Regdato:
02.11.2018
Saksnr:
18/1155-15
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
Mottaker:
Sissel M. Nygård
Doktittel:
Brøyting Balestrand kommune Sissel M. Nygård
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.08.2018
Regdato:
02.11.2018
Saksnr:
18/1155-16
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
Mottaker:
Harald Koldingsnes
Doktittel:
Brøyting Balestrand kommune Harald Koldingsnes
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.08.2018
Regdato:
02.11.2018
Saksnr:
18/1155-17
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
Mottaker:
Kristoffer Dale
Doktittel:
Brøyting Balestrand kommune Kristoffer Dale
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2018
Regdato:
02.11.2018
Saksnr:
17/148-3
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
Sogn og Fjordane Tingrett
Doktittel:
Melding om avgjerd tvangssalg
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.11.2018
Regdato:
02.11.2018
Saksnr:
18/1191-4
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Mottaker:
VG
Doktittel:
Foreløpigsvar - førespurnad om informasjon om Sødermann AS og provisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.10.2018
Regdato:
02.11.2018
Saksnr:
18/268-5
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Heidrun Grinde
Avsendar:
NAV
Doktittel:
Påminnelse om frist for innsendelse av refusjonskrav.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.11.2018
Regdato:
02.11.2018
Saksnr:
18/1287-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Peter Thomassen
Doktittel:
Ynskje informasjon om konsesjon og buplikt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.10.2018
Regdato:
02.11.2018
Saksnr:
18/2-93
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Else Marie Bergum
Avsendar:
Janne Midttun Vervik
Doktittel:
Forfall - Arbeidsmiljøutvalet 08.11.18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.11.2018
Regdato:
02.11.2018
Saksnr:
18/400-7
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Valgdirektoratet
Doktittel:
Initielle brukere til det valgadministrative systemet EVA 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.11.2018
Regdato:
02.11.2018
Saksnr:
18/1289-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Utdanningsforbundet
Doktittel:
Lokale forhandlingar 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: