Postliste for 03.01.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
02.01.2018
Regdato:
03.01.2018
Saksnr:
18/20-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Tilskudd til kommunale veterinærtjenester 2018 - for videresending til kommunene
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.01.2018
Regdato:
03.01.2018
Saksnr:
17/753-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Sentralt gitt eksamen i grunnskulen 2018 Informasjon om eksamen i grunnskulen våren 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2018
Regdato:
03.01.2018
Saksnr:
18/21-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Lars Arne Målsnes
Doktittel:
Søknad om tilskot til utsiktsrydding i tilknytning til landbruket sitt kulturlandskap Målsnes
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.01.2018
Regdato:
03.01.2018
Saksnr:
17/813-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Dialogmøte om pedagogisk psykologisk teneste
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.01.2018
Regdato:
03.01.2018
Saksnr:
18/22-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
Kjellaug Ekse Brekkhus
Doktittel:
Oppseiing av stilling som rådmann i Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.01.2018
Regdato:
03.01.2018
Saksnr:
18/23-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i 40% stilling som barnehageassistent ved Fjordtun oppvekstsenter i perioden 01.01.2018 - 14.08.2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.01.2018
Regdato:
03.01.2018
Saksnr:
18/23-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.01.2018
Regdato:
03.01.2018
Saksnr:
18/24-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Kurs i bruk av Askeladden 16. januar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.01.2018
Regdato:
03.01.2018
Saksnr:
18/26-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Tilskot til tiltak i beiteområde 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.01.2018
Regdato:
03.01.2018
Saksnr:
18/25-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
Torkjell Dyrdal, Benedikte Thue Olsen, Daiva Pociene, Jan Ove Finden, Roger Tømmerås Oldervik, Grazyna Zofia Taras, Tore Birkeland Eide, Anna Mackowiak, Liz-Janne Feidje Nordeide, Margrethe Vie Myren, Khetam Almohammad Almahmoud, Genet Negash Tsegay, Henrik Høberg, Marita Nassan, Jan Egil Hoem, Nahed Adnan Alabdallah, Ahmad Suliman Hourou, Khalid Mohamed Khider-Hasako, Mohamad Tarek Salloum, Selam Mehari Eman, Peder Johan Skjolden, Yahya Zaki Al Haj Ali
Doktittel:
Regulering av husleige frå 01.01.2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: