Postliste for 03.01.2019

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
03.01.2019
Regdato:
03.01.2019
Saksnr:
18/1454-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Åge Skrede
Avsender:
Geir Harald Kapstad
Dokbesk:
Søknad om ansvarsrett - Nødlys Sagatun barnehage
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2019
Regdato:
03.01.2019
Saksnr:
19/6-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Svar - Ferievikar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.01.2019
Regdato:
03.01.2019
Saksnr:
18/1454-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Åge Skrede
Mottaker:
Geir Harald Kapstad
Dokbesk:
Svar - Søknad om ansvarsrett - Nødlys Sagatun barnehage
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2019
Regdato:
03.01.2019
Saksnr:
19/15-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kari Rønnestad
Avsender:
Sogn og Fjordane Turlag
Dokbesk:
Søknad om støtte til Turprogram 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2019
Regdato:
03.01.2019
Saksnr:
18/1094-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Harald Offerdal
Avsender:
Postmottak Vest politidistrikt
Dokbesk:
Invitasjon til samtlige kommuner i Vest politidistrikt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.01.2019
Regdato:
03.01.2019
Saksnr:
18/1497-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
May Sirikit Bakke
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Svar - Ynskjer oversikt av utleggsforretning registrert hos kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.01.2019
Regdato:
03.01.2019
Saksnr:
18/1530-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Asplan Viak AS
Dokbesk:
Førespurnad om innsyn - Tilbod Brannstasjon og næringsbygg
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2019
Regdato:
03.01.2019
Saksnr:
18/1450-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
May Sirikit Bakke
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Angåande søknad om ettergjevnad om restskatt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.01.2019
Regdato:
03.01.2019
Saksnr:
18/238-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kari Rønnestad
Avsender:
Utdanningsdirektoratet
Dokbesk:
Rapportering på auka lærarinnsats 1.-10. trinn og lærartettleik
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2019
Regdato:
03.01.2019
Saksnr:
19/17-1
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Sigve Lirhus
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Vedtak om utvida deltaking i introduksjonsprogram - 3 år i introduksjonsprogram
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.12.2018
Regdato:
03.01.2019
Saksnr:
18/785-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Sigve Lirhus
Mottaker:
Dania Taras
Dokbesk:
Stadfesting tospråkleg assistent
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.12.2018
Regdato:
03.01.2019
Saksnr:
18/831-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Sigve Lirhus
Mottaker:
Lise - May Sæle
Dokbesk:
Attest
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.01.2019
Regdato:
03.01.2019
Saksnr:
18/1531-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Marianne Herland
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Melding om delegert vedtak - Søknad om opplæring i norsk med samfunnskunnskap
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.01.2019
Regdato:
03.01.2019
Saksnr:
18/1529-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Marianne Herland
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Melding om delegert vedtak - Søknad om norskopplæring
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.01.2019
Regdato:
03.01.2019
Saksnr:
18/1518-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Åge Skrede
Mottaker:
Ingolf Viken AS
Dokbesk:
Løyve til tiltak - Montering av skorstein
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.01.2019
Regdato:
03.01.2019
Saksnr:
17/949-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Åge Skrede
Mottaker:
Sigrun Marit Dale
Dokbesk:
Ferdigattest gbnr 24/4
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: