Postliste for 03.04.2019

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
25.03.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
19/354-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Ken Heine Bakke
Mottaker:
Rekop A/S, Trygg 24
Dokbesk:
Melding om delegert vedtak - Søknad om skjenkeløyve - einskild høve/ ambulerande Rekop A/S
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
18/632-16
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Lise-Lotte Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Søknad om vedtak etter lov om kommunale helse- og omsorgstenester kap 9
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
19/356-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ken Heine Bakke
Avsender:
Azets Insight AS
Dokbesk:
Firmaattest Vikingertreff AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
18/1406-15
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Ken Heine Bakke
Mottaker:
Cafe Fløyfisken AS
Dokbesk:
E-post - Om alkoholomsetning 2018 - frist 1. mars
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
19/325-18
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Uttale til tilsetjing stilling miljøterapeut
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
19/325-19
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Uttale fra FO på stilling ved Victoriahagen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
19/43-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Åpen søknad om jobb som lærer
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
19/478-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad om fast stilling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
19/2-14
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Evelyn Camacho
Mottaker:
Øivind Fagermoen
Dokbesk:
Innkalling som vara til formannskapet 05.04.2019 Øivind Fagermoen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
18/930-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arne Abrahamsen
Avsender:
Advokat Johannes Hauge
Dokbesk:
Dispensasjonssak reguleringsplan Dale.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
18/930-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arne Abrahamsen
Avsender:
Advokat Johannes Hauge
Dokbesk:
Tiltak på eigedomen gnr. 24 br.nr.1
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
19/437-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Lise-Lotte Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Svar - Forespørsel om bolig i bofelleskap
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: