Postliste for 03.09.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
29.08.2018
Regdato:
03.09.2018
Saksnr:
18/576-9
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Mottaker:
Kartverket Tinglysing
Doktittel:
2. gongs oversending av dokument for tinglysing - Statnett
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.08.2018
Regdato:
03.09.2018
Saksnr:
18/1033-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE
Doktittel:
Foryngelseskontrollen 2018 - skog
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.08.2018
Regdato:
03.09.2018
Saksnr:
18/1031-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Heidi Johnsen
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om redusert foreldrebetaling - gratis kjernetid
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.09.2018
Regdato:
03.09.2018
Saksnr:
18/1029-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i 100% stilling som helsefagarbeidar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.08.2018
Regdato:
03.09.2018
Saksnr:
18/1034-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Informasjon frå fylkesmannen - bading utandørs/ tvang og makt i skulen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.09.2018
Regdato:
03.09.2018
Saksnr:
18/1017-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Svein Feidje
Mottaker:
Sparebanken Sogn og Fjordane
Doktittel:
Sletting av hefte
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.08.2018
Regdato:
03.09.2018
Saksnr:
18/430-16
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Eigedomsmeklar MNEF
Doktittel:
Førespurnad om opplysingar om eigedom - Kvist
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.09.2018
Regdato:
03.09.2018
Saksnr:
18/1017-3
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Svein Feidje
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Foreløpig svar - Førespurnad om pantedokument
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.08.2018
Regdato:
03.09.2018
Saksnr:
18/1029-3
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Bekreftelse på HPR nummer
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.08.2018
Regdato:
03.09.2018
Saksnr:
18/930-6
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
NVE
Doktittel:
Fråsegn NVE - Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan hyttefelt Dale
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.08.2018
Regdato:
03.09.2018
Saksnr:
18/1035-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
KS
Doktittel:
Veileder og søknadsmal for tilgang til folkeregisteret for kommunene - søknadsfrist 30. september
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.09.2018
Regdato:
03.09.2018
Saksnr:
18/1036-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Balestrand Småbåtlag
Doktittel:
Oppgradering av flytebrygger langs mur - Balestrand småbåthamn
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.09.2018
Regdato:
03.09.2018
Saksnr:
18/86-11
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Mottaker:
NAV Familie - og pensjonsytelser Vadsø
Doktittel:
Innsending av kontrollregister for kontantstøtte. Balestrand.kommune.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.09.2018
Regdato:
03.09.2018
Saksnr:
18/968-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Noregs Vassdragss og energidirektorat
Doktittel:
Løyve til avvik fra manøvreringsreglementet - Mel kraftverk
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.09.2018
Regdato:
03.09.2018
Saksnr:
18/968-4
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve)
Doktittel:
Begrensa høyring - Midlertidig avvik om kravet til flomdemping i Nedre Svartevassvatn Skaddalsvatnet og Jordalsvatn
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.09.2018
Regdato:
03.09.2018
Saksnr:
18/1037-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Joakim Systaddal
Avsendar:
Solveig Haukaas
Doktittel:
Søknad til næringsfondet frå Solveig Haukaas
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.09.2018
Regdato:
03.09.2018
Saksnr:
18/1037-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Joakim Systaddal
Mottaker:
Solveig Haukaas
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Søknad til næringsfondet frå Solveig Haukaas
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.08.2018
Regdato:
03.09.2018
Saksnr:
18/950-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Samarbeidsutvalg Fjordtun Oppvekstsenter
Doktittel:
Svar frå SU om søknad om dispensasjon frå utdanningskravet
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.09.2018
Regdato:
03.09.2018
Saksnr:
18/1038-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Joakim Systaddal
Mottaker:
Sogn Historiske Verkstad V/ Johs B Thue
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Søknad til næringfondet frå Sogn Historiske Verkstad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.09.2018
Regdato:
03.09.2018
Saksnr:
18/1032-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Åtvaring
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.09.2018
Regdato:
03.09.2018
Saksnr:
18/950-3
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Mottaker:
Renate Rendedal Leiar SU v/ Fjordtun oppvekstsenter
Doktittel:
Vedtak - Dispensasjon frå utdanningskravet i 40% stilling som pedagogisk leiar - 60 % stilling som barnehagelærer ved Fjordtun oppvekstsenter - barnehage
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: