Postliste for 03.10.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
02.10.2018
Regdato:
03.10.2018
Saksnr:
18/1001-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åge Skrede
Mottaker:
Statens Vegvesen
Doktittel:
Svar - Høyringsbrev Endring frå fartsgrensesone 30 km/t til fartsgrense 30 km/t - fv 55 Balestrand sentrum
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.10.2018
Regdato:
03.10.2018
Saksnr:
17/839-12
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Johannes Sjøtun
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Bod 1.1. - Lerkehaugen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.10.2018
Regdato:
03.10.2018
Saksnr:
17/839-13
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Johannes Sjøtun
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Bod 1.2 - Lerkehaugen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.09.2018
Regdato:
03.10.2018
Saksnr:
18/1144-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
Avsendar:
Christian Sømme
Doktittel:
Forespørsel om samarbeid til fjerning av stokk
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.10.2018
Regdato:
03.10.2018
Saksnr:
13/31-38
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Sogn Brann og Redning IKS
Doktittel:
Innkalling til møte i representantskapet 19 oktober.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.10.2018
Regdato:
03.10.2018
Saksnr:
18/1001-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Statens vegvesen
Doktittel:
Vedtak - Endring får fartsgrensesone 30 km/t til fartsgrense 30 km/t - fv. 55- hp 51
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.10.2018
Regdato:
03.10.2018
Saksnr:
18/677-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Mottaker:
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Uttrekk av elektronisk sakssystemet
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2018
Regdato:
03.10.2018
Saksnr:
18/1145-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Fullmakt til beggæring av tvangssalg
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2018
Regdato:
03.10.2018
Saksnr:
17/839-15
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Johannes Sjøtun
Mottaker:
Husbanken
Doktittel:
Melding om sal av eigedom
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2018
Regdato:
03.10.2018
Saksnr:
18/1035-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
KS
Doktittel:
Påminning - Søknad om tillatelse til å bruke taushetsbelagte folkeregisteropplysninger
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2018
Regdato:
03.10.2018
Saksnr:
18/1104-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
Norsk sykepleierforbund
Doktittel:
Lokal løn for sjukepleiarar i Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2018
Regdato:
03.10.2018
Saksnr:
17/293-13
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Johannes Sjøtun
Mottaker:
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Doktittel:
Turskiltprosjektet 2017 - Søknad om utsetting
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.10.2018
Regdato:
03.10.2018
Saksnr:
18/1146-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
NRK
Doktittel:
Førespurnad - kartlegging av erstatningsordninger Barnevernet
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2018
Regdato:
03.10.2018
Saksnr:
18/1147-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Innovasjonnorge
Doktittel:
Om støtte til solcelleanlegg Innovasjon Norge
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2018
Regdato:
03.10.2018
Saksnr:
18/755-14
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
Richard Nesheim- Kontrollutvalet
Doktittel:
Kontrollutvalet sitt framlegg til budsjett for 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2018
Regdato:
03.10.2018
Saksnr:
18/1146-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Mottaker:
NRK
Doktittel:
Svar - kartlegging av erstatningsordninger barnevernet
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2018
Regdato:
03.10.2018
Saksnr:
18/2-81
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Avsendar:
Hanna Menes
Doktittel:
Fråvær finansutvalet
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2018
Regdato:
03.10.2018
Saksnr:
18/2-82
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Mottaker:
Jon Asbjørn Målsnes
Doktittel:
Møte innkalling finansutvalet 04.10
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2018
Regdato:
03.10.2018
Saksnr:
18/2-83
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Mottaker:
Gunnvor Linde
Doktittel:
Møte innkalling Finansutvalet og Formannskapet 04.10
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2018
Regdato:
03.10.2018
Saksnr:
18/2-84
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Avsendar:
Arnstein Menes
Doktittel:
Forfall - Møte i formannskapet 04.10.2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.10.2018
Regdato:
03.10.2018
Saksnr:
18/1148-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Bente Kristin Sæhl
Avsendar:
Skattoppkreveren i Høyanger
Doktittel:
Pålegg om trekk til dekning av skatt og avgift
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.09.2018
Regdato:
03.10.2018
Saksnr:
18/1149-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Stiftelsen Amathea
Doktittel:
Søknad om driftstilskot for 2019 Stiftelsen Amathea
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2018
Regdato:
03.10.2018
Saksnr:
18/1141-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Oppseing av stilling som helsefagarbeidar.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: