Postliste for 03.11.2017

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
03.11.2017
Regdato:
03.11.2017
Saksnr:
17/78-68
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Sondre Kleppa Øvrebø
Mottaker:
Jarle Geithus
Doktittel:
Innkalling - Møte i formannskapet 09.11.2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.11.2017
Regdato:
03.11.2017
Saksnr:
17/850-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
Kredinor SA
Doktittel:
Fullmakt til begjæring av tvangssalg - kommunale avgifter
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.11.2017
Regdato:
03.11.2017
Saksnr:
17/444-18
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Handsaming av budsjett og økonomiplan - innsending til Fylkesmannen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.11.2017
Regdato:
03.11.2017
Saksnr:
16/131-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kjellaug Brekkhus
Avsendar:
Helsedirektoratet
Doktittel:
Avvikling av helseradionettet - beslutning
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.11.2017
Regdato:
03.11.2017
Saksnr:
17/857-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Margrethe Vie Myren
Avsendar:
Helsedirektoratet
Doktittel:
Kunngjøring - Tilskudd til Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.11.2017
Regdato:
03.11.2017
Saksnr:
17/89-7
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Randi Dale
Mottaker:
Anders Bolstad Eri
Doktittel:
Føretakskontroll i jordbruket
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.10.2017
Regdato:
03.11.2017
Saksnr:
17/858-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Arve Buene
Doktittel:
Søknad om løyve til tiltak - riving driftsbygning Sjøtunsvegen 9
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.11.2017
Regdato:
03.11.2017
Saksnr:
17/444-19
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kjellaug Brekkhus
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Fellesnemnda og fråsegn til kommunane sine budsjett og økonomiplanar - kopi til kommunen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.10.2017
Regdato:
03.11.2017
Saksnr:
17/859-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Rune Norevik
Avsendar:
Skatteetaten
Doktittel:
Innrapportering av tredjepartsopplysninger for inntektsåret 2017 Innskudd, utlån og renter
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.11.2017
Regdato:
03.11.2017
Saksnr:
16/554-13
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
NAV
Doktittel:
Vedtak om fritak frå arbeidsgivaransvar for sjukepengar til arbeidstakar som har sjukefråvær
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: