Postliste for 03.12.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
29.11.2018
Regdato:
03.12.2018
Saksnr:
18/18-42
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Gjeld søknad om praksis for å ta fagbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.12.2018
Regdato:
03.12.2018
Saksnr:
18/755-32
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Prosjektrådmann Stig Arne Thune
Doktittel:
Høyringsinnspel til budsjettprosess Balestrand, frå Nye Sogndal- prosjektadministrasjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.12.2018
Regdato:
03.12.2018
Saksnr:
18/1384-3
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Anita Mæland
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Søknad om reduksjon av SFO tilbod
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.11.2018
Regdato:
03.12.2018
Saksnr:
18/268-8
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Heidrun Grinde
Avsendar:
NAV Sogn og Fjordane
Doktittel:
Gjelder tilsagn om tilskudd til midlertidig lønnstilskudd
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2018
Regdato:
03.12.2018
Saksnr:
18/1416-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Marianne Herland
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om norksopplæring
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.12.2018
Regdato:
03.12.2018
Saksnr:
18/1417-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
25 års teneste i Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.11.2018
Regdato:
03.12.2018
Saksnr:
18/1418-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Lars Kristian Onsøyen
Doktittel:
Søknad om konsesjon på erverv av fast eigedom etter konsesjonslova Lars Kristina Onsøyen - gbnr 29/1
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.11.2018
Regdato:
03.12.2018
Saksnr:
18/1370-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Marianne Herland
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om tilrettelegging av eksamen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2018
Regdato:
03.12.2018
Saksnr:
18/1420-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Avsendar:
EVRY Norge AS
Doktittel:
Varsel om konsumprisregulering frå 01.01.2019 - Evry
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.12.2018
Regdato:
03.12.2018
Saksnr:
18/132-11
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
May Sirikit Bakke
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Trekking av begjæring om tvangssal av fast eigedom
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.12.2018
Regdato:
03.12.2018
Saksnr:
18/155-46
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Foreløpig svar - Søknad om plass i Sagatun barnehage
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.12.2018
Regdato:
03.12.2018
Saksnr:
18/647-7
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Mottaker:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Søknad om dispensasjon frå utdanningskrava i samband med hol kap 9
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: