Postliste for 04.01.2019

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
03.01.2019
Regdato:
04.01.2019
Saksnr:
18/412-6
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Randi Dale
Mottaker:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Saldo/uttbetalingskort tilskudd til drenering, sluttutbetaling - gbnr. 93/2 - Målsnes
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2018
Regdato:
04.01.2019
Saksnr:
19/18-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
Avsendar:
Sprinkler Vest AS
Doktittel:
Rutinekontroll utført 18.12.2018 Balestrand Aktivitetssenter Sprinkler Vest AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2018
Regdato:
04.01.2019
Saksnr:
19/18-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
Avsendar:
Sprinkler AS
Doktittel:
Rutinekontroll utført 18.12.2018 Balestrand Helsetun Sprinkler Vest AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.01.2019
Regdato:
04.01.2019
Saksnr:
18/1368-12
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Innrapportering 2018 korrigert
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.01.2019
Regdato:
04.01.2019
Saksnr:
19/31-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Namn på tunnel på fv. 55 i Balestrand kommune Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.01.2019
Regdato:
04.01.2019
Saksnr:
18/1533-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
May Sirikit Bakke
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Søknadskjema
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2019
Regdato:
04.01.2019
Saksnr:
19/4-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Einar Lerheim
Doktittel:
Fellingsrapport 2018 for valdet Skåsheim Einar Lerheim
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.01.2019
Regdato:
04.01.2019
Saksnr:
18/1506-3
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Mottaker:
Coop Nordvest
Doktittel:
Foreløpig svar - Søknad om endring av salgsbevilling for øl
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.12.2018
Regdato:
04.01.2019
Saksnr:
18/1520-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Merete Lillehauge
Doktittel:
Arbeidsavtala - Motttak av 80% stilling som NAV rådgjevar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.01.2019
Regdato:
04.01.2019
Saksnr:
14/969-37
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
SYS IKL
Doktittel:
Møtebok representantskapsmøte SYS IKL 05.12.18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.01.2019
Regdato:
04.01.2019
Saksnr:
19/28-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Jon Eirik Lerum
Doktittel:
Etterutdanning
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.01.2019
Regdato:
04.01.2019
Saksnr:
17/14-6
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Lotteri-og stiftelsestilsynet
Doktittel:
Kvittering på innsend søknad om tilskot til Balestrand idrettshall ved Balestrand idrettshall referanse 134897
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.01.2019
Regdato:
04.01.2019
Saksnr:
18/82-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Lotteri-og stiftelsestilsynet
Doktittel:
Kvittering på innsend søknad om tilskot til Balasletta bocciabane ved Balasletta friområde
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.01.2019
Regdato:
04.01.2019
Saksnr:
19/32-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Oppsigelse
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.01.2019
Regdato:
04.01.2019
Saksnr:
17/14-7
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Lotteri og stiftelsestilsynet
Doktittel:
Innsendt søknad om spillemidler til anlegg referanse 134897
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.01.2019
Regdato:
04.01.2019
Saksnr:
18/1456-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Sogndal kommune
Doktittel:
Svar - Invitasjon - Anbod 2019 Forsikringsmekling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: