Postliste for 04.03.2019

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
03.03.2019
Regdato:
04.03.2019
Saksnr:
19/303-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Eduplaytion
Doktittel:
Søknad om tilskot til utvikling av nynorsk - og dialektspel i matematikk - Eduplaytion
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.03.2019
Regdato:
04.03.2019
Saksnr:
15/794-13
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Balestrand gb.nr. 10/81 Heimdalstrand - vedtak om dispensasjon frå freding
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.03.2019
Regdato:
04.03.2019
Saksnr:
19/212-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Søknad om tilrettelagt transport
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.03.2019
Regdato:
04.03.2019
Saksnr:
19/304-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om permisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.03.2019
Regdato:
04.03.2019
Saksnr:
19/141-5
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Eigedomsmekling Sogn og Fjordane AS
Doktittel:
Innhenting av kommunale opplysningar, Sognefjordvegen 6
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.03.2019
Regdato:
04.03.2019
Saksnr:
19/6-51
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om sommarjobb
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.03.2019
Regdato:
04.03.2019
Saksnr:
19/154-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Søknad om tilrettelag transport
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.03.2019
Regdato:
04.03.2019
Saksnr:
19/206-4
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Evelyn Camacho
Mottaker:
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Doktittel:
Førespurnad om tilbakelån/kopi av elevmappe og PPT mappe
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.03.2019
Regdato:
04.03.2019
Saksnr:
19/190-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Mottaker:
NAV Familie-og pensjonsytelser
Doktittel:
Innsending av kontrollregistrering for kontantstøtte, Februar månad Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.03.2019
Regdato:
04.03.2019
Saksnr:
19/305-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Statens vegvesen
Doktittel:
Melding om avtale om grunnerverv/ekspropriasjon i Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.03.2019
Regdato:
04.03.2019
Saksnr:
19/306-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Fylkesmannen i Vestland
Doktittel:
Landbruksdirektoratet ber om opplysningar om buplikt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.03.2019
Regdato:
04.03.2019
Saksnr:
19/307-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Heidi Johnsen
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om inntektsregulert foreldrebetaling i barnehage
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: