Postliste for 04.04.2019

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
02.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
15/668-9
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - spørsmål om ressursane.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/383-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
NAV
Doktittel:
Endre møtetidspunkt for dialogmøte
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/468-4
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Bemedikte Thue Olsen
Doktittel:
Arbeidsvatala - Mottak av stilling som barne- og ungdomsarbeidar ved Sagatun barnehage 70% stilling i perioden 01.04.19 - 14.08.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.03.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/477-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Astrid Anna Nicolaisen
Doktittel:
Søknad om konsesjon Astrid Anna Nicolaisen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/358-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Nordplan
Doktittel:
Tilbod - Utarbeiding av reguleringsplan for Hittun
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
15/667-10
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Spørsmål om ressursane
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/475-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Mottaker:
Lars-Kjetil Nordeide
Doktittel:
Svar - Førespurnad om innsyn - journalpost 18/1457-1 Søknad om skjenkeløyve - einskild høve / ambulerande Vikingertref
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/479-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Anita Hjønnevåg
Doktittel:
Søknad om Permisjon - kurs for tillitsvald Anita Hjønnevåg
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/325-20
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
HTV/NSF Balestrand
Doktittel:
Tilråding tilsetjing 100 % stilling miljøterapeut
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/476-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Mottaker:
Lars-Kjetil Nordeide
Doktittel:
Avslag - Førespurnad om innsyn - journalpost 19/291-3
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/480-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Statens vegvesen
Doktittel:
Løyve til dispensasjon fra byggegrense - Oppsetting av ny nettstasjon - Fv. 55 - gbnr. 79/2 Sognekraft AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/481-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Statens vegvesen
Doktittel:
Løyve til dispensasjon fra byggegrense - Oppføring av nettstasjon - Fv. 55 - gbnr. 80/1 Sognekraft AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/350-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Heidrun Grinde
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Informasjon om mottatt vedtak
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/482-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om permisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/473-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Mottaker:
Lars-Kjetil Nordeide
Doktittel:
Svar - Førespurnad om innsyn - journalpost 18/1458-1 Opplysningar i forbindelse med søknad om utdanningsstipend
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/325-21
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Jobbintervju - stilling som miljøterapeut
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/325-22
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Jobbintervju - stilling som miljøterapeut
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/325-23
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Jobbintervju - stilling som miljøterapeut
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/325-24
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Jobbintervju - stilling som miljøterapeut
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/325-25
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Jobbintervju - stilling som miljøterapeut
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/461-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Oppseiing av stilling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/462-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Oppseiing av stilling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/297-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Mottaker:
Kirkens SOS Bjørgvin
Doktittel:
Svar - Søknad om driftsstønad 2019 Kirkens SOS Bjørgvin
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/474-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Mottaker:
Lars-Kjetil Nordeide
Doktittel:
Svar - Førespurnad om innsyn - journalpost 18/1013-5
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/239-3
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Mottaker:
Advokatfirmaet DSA
Doktittel:
Svar - Nye Vestland fylkeskommune - forespørsel om opplysninger om kommunens konsesjonskraftrettigheter mv. - påminnelse
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: