Postliste for 04.10.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
03.10.2018
Regdato:
04.10.2018
Saksnr:
18/1127-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Påminnelse- Grunnforurensningsdatabasen - spørsmål om informasjon til registrering
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2018
Regdato:
04.10.2018
Saksnr:
18/1150-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Sagatun Barnehage
Doktittel:
Søknad om dispensajon frå utdanningskravet
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2018
Regdato:
04.10.2018
Saksnr:
18/1151-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Sagatun Barnehage
Doktittel:
Søknad om dispensasjon frå utdanningskravet
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.10.2018
Regdato:
04.10.2018
Saksnr:
13/590-17
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Svanur Kristofersson
Doktittel:
Søknad om ferdigattest
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.10.2018
Regdato:
04.10.2018
Saksnr:
18/61-3
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Mottaker:
Leikanger kommune
Doktittel:
Tips til personvernarbeid
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.10.2018
Regdato:
04.10.2018
Saksnr:
18/1057-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Heidi Johnsen
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Vedlegg til søknad om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid - lønnslipp
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.10.2018
Regdato:
04.10.2018
Saksnr:
18/1109-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åge Skrede
Mottaker:
Terje Sagen
Doktittel:
Svar - Søknad om forlengelse av løyve til tiltak
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.10.2018
Regdato:
04.10.2018
Saksnr:
18/86-12
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Mottaker:
NAV Familie-og pessjonsytelser Vadsø
Doktittel:
Innsending av kontrollregister for kontantstøtte. Balestrand.kommune. September mnd.2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2018
Regdato:
04.10.2018
Saksnr:
18/2-85
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Avsendar:
Arnstein Menes
Doktittel:
Svar- forfall formannskapet og finansutvalet 04.10.2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.10.2018
Regdato:
04.10.2018
Saksnr:
18/1115-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åge Skrede
Mottaker:
Gøsta Johannes Af Geijerstam
Doktittel:
Løyve til tiltak - garasje Gbnr 5/41
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.10.2018
Regdato:
04.10.2018
Saksnr:
18/132-9
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Svein Feidje
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Bekreftelse av pantefråfall
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: