Postliste for 04.12.2017

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
03.12.2017
Regdato:
04.12.2017
Saksnr:
17/952-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i stilling som pedagogisk leiar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2017
Regdato:
04.12.2017
Saksnr:
17/973-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Margrethe Vie Myren
Avsendar:
Kontrollutvalet
Doktittel:
Kontrollutvalet si handsaming av forvaltningsrevisjonsrapport knytt til samhandlingsreforma
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2017
Regdato:
04.12.2017
Saksnr:
17/972-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
May Sirikit Bakke
Mottaker:
Statnett SF
Doktittel:
Eigedomsskatt 2018 - Anlegg i Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2017
Regdato:
04.12.2017
Saksnr:
17/972-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
May Sirikit Bakke
Mottaker:
Sognekraft AS
Doktittel:
Eigedomsskatt 2018 - Anlegg i Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2017
Regdato:
04.12.2017
Saksnr:
17/972-3
Doktype:
Utgåande
Saksh:
May Sirikit Bakke
Mottaker:
SFE Nett AS
Doktittel:
Eigedomsskatt 2018 – Anlegg i Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2017
Regdato:
04.12.2017
Saksnr:
17/972-4
Doktype:
Utgåande
Saksh:
May Sirikit Bakke
Mottaker:
Telenor Noge AS
Doktittel:
Eigedomsskatt 2018 - Anlegg i Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2017
Regdato:
04.12.2017
Saksnr:
17/972-5
Doktype:
Utgåande
Saksh:
May Sirikit Bakke
Mottaker:
Telia Norge AS
Doktittel:
Eigedomsskatt 2018 - Anlegg i Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2017
Regdato:
04.12.2017
Saksnr:
17/972-6
Doktype:
Utgåande
Saksh:
May Sirikit Bakke
Mottaker:
Sognenett AS
Doktittel:
Eigedomsskatt 2018 - Anlegg i Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2017
Regdato:
04.12.2017
Saksnr:
17/972-7
Doktype:
Utgåande
Saksh:
May Sirikit Bakke
Mottaker:
Enivest AS
Doktittel:
Eigedomsskatt 2018 - Anlegg i Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2017
Regdato:
04.12.2017
Saksnr:
17/732-3
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
May Sirikit Bakke
Mottaker:
Askelund Frode Høyvik
Doktittel:
Svar - Eigendomsskatt på Villavegen 50
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2017
Regdato:
04.12.2017
Saksnr:
17/10-82
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Søknad om jobb på Helsetunet frå 18. desember til 1. januar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2017
Regdato:
04.12.2017
Saksnr:
17/10-83
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Generelle jobbsøknader 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2017
Regdato:
04.12.2017
Saksnr:
17/976-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Avsendar:
Tieto
Doktittel:
EUs personvernforordning (“GDPR”) trer i kraft i mai 2018 Forslag til Databehandleravtale for å sikre rask etterlevelse
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.12.2017
Regdato:
04.12.2017
Saksnr:
17/943-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Kjellaug Brekkhus
Avsendar:
Sogn regionråd
Doktittel:
Læringsmiljøprosjektet frikjøp i 40% stilling i Sogn regionråd - for dykkar oppfølging Læringsmiljøprosjektet - honorar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2017
Regdato:
04.12.2017
Saksnr:
16/1050-5
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Margrethe Vie Myren
Avsendar:
KS
Doktittel:
Samhandlingskoordinator for kommunane i Sogn og Fjordane
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2017
Regdato:
04.12.2017
Saksnr:
17/864-17
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Delta
Doktittel:
Uttale på stilling som miljøterapeut i på Fjærestad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2017
Regdato:
04.12.2017
Saksnr:
17/865-20
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Delta
Doktittel:
Uttale på stilling som miljøarbeidar på Fjærestad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2017
Regdato:
04.12.2017
Saksnr:
17/228-17
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Mottaker:
Oddvin kvamme
Doktittel:
Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gbnr. 90/8
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: