Postliste for 04.12.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
22.11.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
18/1416-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Marianne Herland
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Stadfesting
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.12.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
18/1327-11
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad - Tilsetjing i stilling som handverkar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
18/576-13
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Mottaker:
Asbjørn Tore Geithus, Kjell Geithus, Anders Bolstad Eri, Lars Hallvard Ese, Statnett, Kjetil Netland, Ole Bjørn Ese, Kjell Ese, Kurt Ronny Ark Ese
Doktittel:
Oversending av matrikkelbrev og protokoll for gbnr. 12/18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.12.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
15/831-29
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Jostedalsbreen nasjonalparkstyre
Doktittel:
Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - protokoll frå møte 5- 18 den 27. november i Stardalen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
17/933-6
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Mottaker:
Eli Heng, Knut Heng, Nils Johannes Wassén, Ingvill Storås
Doktittel:
Brev til føresette Sagatun skule årskull 2011
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
18/1368-3
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Randi Dale
Mottaker:
Kanitta Brunborg
Doktittel:
Føretakskontroll i jordbruket
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
18/445-8
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åge Skrede
Mottaker:
Harald Kapstad AS
Doktittel:
Ferdigattest Sagatun Barnehage
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
18/1368-4
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Randi Dale
Mottaker:
Ole-Jørgen Lee
Doktittel:
Føretakskontroll i jordbruket
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
18/1368-5
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Randi Dale
Mottaker:
Markus Vikøren
Doktittel:
Føretakskontroll i jordbruket
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
18/1422-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Heidrun Grinde
Avsendar:
Pasient og brukarombodet
Doktittel:
Informasjon om pasient- og brukarombodet i vedtak om helse- og omsorgstenester
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
18/86-14
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Mottaker:
NAV familie-og pensjonsytelser Vadsø
Doktittel:
Innsending av kontrollregister for kontantstøtte. Balestrand.kommune. November mnd. 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
16/81-31
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Avsendar:
FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE
Doktittel:
Tilsynet med Balestrand kommunes helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemming 2016 er avslutta
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
17/719-8
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Indre Sogn vassområde - møte i vassområdeutvalet 10. desember 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
18/646-8
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Mottaker:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Søknad om dispensasjon frå utdanningskravet jf hol kap. 9
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
13/31-43
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Sogn Brann og Redning
Doktittel:
Protokoll ekstra representantskapsmøte 30 november
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: