Postliste for 05.03.2019

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
04.03.2019
Regdato:
05.03.2019
Saksnr:
18/1094-6
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Politidirektoratet
Doktittel:
Beslutninger fra Politidirektoratet om endringer i lokal struktur for Vest politidistrikt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.03.2019
Regdato:
05.03.2019
Saksnr:
19/211-6
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Lønnforhandling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.02.2019
Regdato:
05.03.2019
Saksnr:
19/309-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Norconsult AS
Doktittel:
Informasjon - oppstart detaljprosjektering og bygging av 22kV Nettanlegg Nessane - Lånefjorden Norconsult
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.03.2019
Regdato:
05.03.2019
Saksnr:
19/210-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Avsendar:
Fylkesmannen i Vestland
Doktittel:
Elektronisk post til barneverntenestene i Vestland
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.03.2019
Regdato:
05.03.2019
Saksnr:
13/687-38
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Godkjenning AML § 10-12 (4), Victoriahagen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.03.2019
Regdato:
05.03.2019
Saksnr:
18/1155-19
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
Avsendar:
Geirmund Hanevik
Doktittel:
Avtala - Brøyting 15.11.2018 til 31.03. 2023 Geirmund Hanevik - Saurdalsvegen, Nessane, Sagatun skule, Holmamyrane
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.03.2019
Regdato:
05.03.2019
Saksnr:
19/323-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Telenor Norge AS
Doktittel:
Modernisering av Telenors infrastruktur (INTERNAL)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.03.2019
Regdato:
05.03.2019
Saksnr:
16/26-18
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Balestrand jakt og fiskelag
Doktittel:
Svar - Utbetaling av midler til Balestrand jakt og fiskelag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: