Postliste for 05.04.2019

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
22.03.2019
Regdato:
05.04.2019
Saksnr:
19/421-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Evelyn Camacho
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Foreløpig svar - førespurnad om innsyn i fosterheim avtala
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.04.2019
Regdato:
05.04.2019
Saksnr:
19/484-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i fast stilling ved NAV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.04.2019
Regdato:
05.04.2019
Saksnr:
19/482-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om permisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.04.2019
Regdato:
05.04.2019
Saksnr:
19/479-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Anita Hjønnevåg
Doktittel:
Vedlegg til søknad om permisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.04.2019
Regdato:
05.04.2019
Saksnr:
12/965-44
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
IMDI
Doktittel:
Tilskot til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere - persontilskot
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.04.2019
Regdato:
05.04.2019
Saksnr:
19/491-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Bech Arkitekter AS
Doktittel:
Nabovarsel
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.04.2019
Regdato:
05.04.2019
Saksnr:
19/240-6
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Gjeld søknad på stilling som rektor ved Sagatun skule
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.04.2019
Regdato:
05.04.2019
Saksnr:
19/358-4
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Norconsult AS
Doktittel:
Tilbod Detaljreguleringsplan for Hittun
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.04.2019
Regdato:
05.04.2019
Saksnr:
19/93-11
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Sogn Lab
Doktittel:
Prøvingsrapport fra SognLab Balestrand sentrum
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.04.2019
Regdato:
05.04.2019
Saksnr:
18/1386-4
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Henrik Høberg
Avsendar:
Luster kommune
Doktittel:
Melding om politisk behandling - Samarbeid om kommunepsykologar i Indre Sogn
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.04.2019
Regdato:
05.04.2019
Saksnr:
18/1308-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Luster kommune
Doktittel:
Melding om politisk behandling - Vestland revisjon KO - Samarbeidsavtale. Luster kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.04.2019
Regdato:
05.04.2019
Saksnr:
19/280-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Utmelding av Skulefritidsordninga
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: