Postliste for 05.10.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
28.09.2018
Regdato:
05.10.2018
Saksnr:
18/132-5
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Rune Norevik
Mottaker:
Eigedomsmekling i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Svar- Restanse kommunale avgifter
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.10.2018
Regdato:
05.10.2018
Saksnr:
18/1127-3
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åge Skrede
Mottaker:
Fylkesmannen I Sogn og Fjordane
Doktittel:
Svar - Påminnelse- Grunnforurensningsdatabasen - spørsmål om informasjon til registrering
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.10.2018
Regdato:
05.10.2018
Saksnr:
18/69-21
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Mottaker:
Åsgaut Malm Geithus
Doktittel:
Kvittering for registrert fritak for konsesjon - gbnr. 10/55 m.fl.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2018
Regdato:
05.10.2018
Saksnr:
18/646-7
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Overprøving av vedtak om bruk av tvang og makt etter lov hol kap 9
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2018
Regdato:
05.10.2018
Saksnr:
12/608-47
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Dialogmøte - måndag 01.10.18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2018
Regdato:
05.10.2018
Saksnr:
18/1122-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Inger Marie Eithun
Doktittel:
Arbeidsavtala - Stilling pleieassistent ved bu og miljøtenesta "Eplehagen". Inger Eithun
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2018
Regdato:
05.10.2018
Saksnr:
18/958-3
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Svein Feidje
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar- Forslag til frivillig gjeldsordning
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2018
Regdato:
05.10.2018
Saksnr:
18/958-4
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Svein Feidje
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Forslag til frivillig gjeldsordning
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.10.2018
Regdato:
05.10.2018
Saksnr:
18/875-7
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Kartverket
Doktittel:
Kopi av dokument fra kartverket sitt arkiv
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2018
Regdato:
05.10.2018
Saksnr:
18/647-6
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Overprøving av vedtak om bruk av tvang og makt etter hol. kap 9
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2018
Regdato:
05.10.2018
Saksnr:
18/1154-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Statens vegvesen
Doktittel:
Trafikktryggingstiltak i kommunane (TIK-midlar) 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2018
Regdato:
05.10.2018
Saksnr:
12/608-48
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Balestrand - gbnr. 88/1 og 88/3 - privat regulering Sæle sag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2018
Regdato:
05.10.2018
Saksnr:
18/1155-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Tilbod Brøyting -Anbod 2018-2024
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2018
Regdato:
05.10.2018
Saksnr:
18/1155-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Tilbod Brøyting - Anbod 2018-2024
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2018
Regdato:
05.10.2018
Saksnr:
18/1155-3
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Tilbod Brøyting - anbod 2018-2024
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.10.2018
Regdato:
05.10.2018
Saksnr:
18/1155-4
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Tilbod Brøyting - Anbod 2018-2024
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.10.2018
Regdato:
05.10.2018
Saksnr:
18/1155-5
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Tilbod Brøyting anbod 2018-2024
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2018
Regdato:
05.10.2018
Saksnr:
18/1155-6
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Tilbod Brøyting anbod 2018-2024
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2018
Regdato:
05.10.2018
Saksnr:
14/1018-22
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Sparebanken Sogn og Fjordane
Doktittel:
Bankgaranti
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2018
Regdato:
05.10.2018
Saksnr:
18/1157-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Valgdirektoratat
Doktittel:
Brev til kommunene om direkte valg til kommunedelsutvalg
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.10.2018
Regdato:
05.10.2018
Saksnr:
18/1158-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Norsk Fysioterapeutforbund
Doktittel:
Om deltidshjemler for fysioterapeuter
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.10.2018
Regdato:
05.10.2018
Saksnr:
18/1078-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Kartverket
Doktittel:
Ny fristen- Rydding i bruksnamn i matrikkelen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: