Postliste for 06.02.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
05.02.2018
Regdato:
06.02.2018
Saksnr:
18/160-9
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i stillingar som ferievikarar 2018 - sommarjobb
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.02.2018
Regdato:
06.02.2018
Saksnr:
18/160-10
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i stillingar som ferievikarar 2018 - sommarjobb
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.02.2018
Regdato:
06.02.2018
Saksnr:
18/160-11
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i stillingar som ferievikarar 2018 - sommarjobb
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2018
Regdato:
06.02.2018
Saksnr:
18/177-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Gjeld førespurnad om å verte hovudverneombod
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.02.2018
Regdato:
06.02.2018
Saksnr:
18/178-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kjellaug Brekkhus
Avsendar:
Husbanken
Doktittel:
Årsbrev for 2018 til ordførere og rådmenn Endringer i Husbankens låne - og tilskuddsordninger i 2018.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2018
Regdato:
06.02.2018
Saksnr:
16/991-19
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Doktittel:
SV: Vedlegg m. følgjebrev som er sendt frå Balestrand kommune - bekreftelse på mottat søknad/ettersendelse for tilskudd
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2018
Regdato:
06.02.2018
Saksnr:
16/991-20
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Doktittel:
SV: Vedlegg m. følgjebrev som er sendt frå Balestrand kommune - skal følge opp
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2018
Regdato:
06.02.2018
Saksnr:
17/1044-4
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Jan Edvard Gjersvoll
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Tilsyn 14.02.2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2018
Regdato:
06.02.2018
Saksnr:
18/181-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Statens vegvesen
Doktittel:
Dokument 17/107891-18 Krav om matrikkelføring etter oppmålingsforretning - Oppmåling av Nystølen og Bårdalen prosjekt, utviding av veg. 31/8 i Balestrand kommune .
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2018
Regdato:
06.02.2018
Saksnr:
17/1043-4
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Jan Edvard Gjersvoll
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Tilsyn 14.02.2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2018
Regdato:
06.02.2018
Saksnr:
18/181-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Statens vegvesen
Doktittel:
Søknad om løyve til tiltak Rammeløyve - Nystøl Bårdalen - gbnr. 31/8 og 31/4
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2018
Regdato:
06.02.2018
Saksnr:
18/182-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Vetlefjorden og Sværefjorden sankelag v/Leif Magne Vigdal
Doktittel:
Tilskotssøknad - tiltak i beiteområde
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2018
Regdato:
06.02.2018
Saksnr:
18/160-12
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i stillingar som ferievikarar 2018 - sommarjobb
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: