Postliste for 06.03.2019

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
05.03.2019
Regdato:
06.03.2019
Saksnr:
19/324-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Marianne Herland
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om norskopplæring
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.03.2019
Regdato:
06.03.2019
Saksnr:
19/216-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Innkalling til representantskapsmøte i Kommunearkivordninga i Sogn og Fjordane (KASF) Sogn og Fjordane fylkeskommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.03.2019
Regdato:
06.03.2019
Saksnr:
19/154-3
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilrettelagt transport 2019 Transporttenesta for funksjonshemma - TT-kort
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.03.2019
Regdato:
06.03.2019
Saksnr:
19/212-3
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Søknad om tilrettelagt transport
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.03.2019
Regdato:
06.03.2019
Saksnr:
19/44-47
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Barnehageopptak 2019 - 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2019
Regdato:
06.03.2019
Saksnr:
19/214-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
NAV
Doktittel:
Svar på søknad om unntak frå arbeidsgivaransvar for sjukepengar.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.03.2019
Regdato:
06.03.2019
Saksnr:
19/6-52
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad ferievikar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.03.2019
Regdato:
06.03.2019
Saksnr:
19/330-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i stilling som brukarstyrt personleg assistent
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.03.2019
Regdato:
06.03.2019
Saksnr:
19/330-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.03.2019
Regdato:
06.03.2019
Saksnr:
19/164-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Kollektiv - LTU 2019 Sogn og Fjordane fylkeskommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.03.2019
Regdato:
06.03.2019
Saksnr:
19/331-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad/melding om velferdspermisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: