Postliste for 06.11.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
29.10.2018
Regdato:
06.11.2018
Saksnr:
18/768-3
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Mads Tveter Tønnesson
Mottaker:
Håvard Haugum
Doktittel:
Møte i samarbeidsutvalg Kringsjå
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.01.1970
Regdato:
06.11.2018
Saksnr:
18/1200-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Henrik Høberg
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Kopi av førarkort
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.11.2018
Regdato:
06.11.2018
Saksnr:
18/1306-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Sirikit Bakke
Doktittel:
Søknad /melding om velferdspermisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.11.2018
Regdato:
06.11.2018
Saksnr:
18/1307-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Marianne Herland
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Krav/Søknad om opplæring i norsk med samfunnskunnskap
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2018
Regdato:
06.11.2018
Saksnr:
18/1308-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
SF revisjon
Doktittel:
Samanslåinga av den interkommunale revisjon i fylket
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2018
Regdato:
06.11.2018
Saksnr:
18/1309-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Tobias Görlach
Doktittel:
Søknad om dispensasjon til å etablere mindre bolig på landbrukstomt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2018
Regdato:
06.11.2018
Saksnr:
18/2-94
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Else Marie Bergum
Avsendar:
Hanna Menes
Doktittel:
Forfall - Møte i Finansutvalet 8.november 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2018
Regdato:
06.11.2018
Saksnr:
18/2-95
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Else Marie Bergum
Avsendar:
Bøe, Espen Lenni
Doktittel:
Forfall - Møte i kommunestyret 22. november 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.11.2018
Regdato:
06.11.2018
Saksnr:
18/670-12
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Jørgen Hundseth
Doktittel:
Innspel Plan fysisk aktivitet
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.11.2018
Regdato:
06.11.2018
Saksnr:
18/670-13
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Jørgen Hundseth
Doktittel:
Innspel til kommunedelplan Idrett og friluftsliv
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.11.2018
Regdato:
06.11.2018
Saksnr:
18/1191-6
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
VG
Doktittel:
Sødermann og provisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2018
Regdato:
06.11.2018
Saksnr:
17/1044-8
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Evelyn Camacho
Mottaker:
Fylkesmannen I Sogn og Fjordane
Doktittel:
Kopi av svar datert 30.05.18 - Varsel om tilsyn etter lov om kommunale helse- og omsorgstenester kapittel 9
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.10.2018
Regdato:
06.11.2018
Saksnr:
17/839-20
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Johannes Sjøtun
Avsendar:
Husbanken
Doktittel:
Søknad om avskriving av tilskot
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.11.2018
Regdato:
06.11.2018
Saksnr:
16/792-11
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Indre Sogn Jordskifterett
Doktittel:
Melding om rettskraftig og tinglyst sak Krav om matrikkelføring - Tueneset
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2018
Regdato:
06.11.2018
Saksnr:
18/18-37
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om deltidsarbeid
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: