Postliste for 06.12.2017

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
28.11.2017
Regdato:
06.12.2017
Saksnr:
17/977-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Heidi Johnsen
Mottaker:
NAV skanning
Doktittel:
Søknad om forebyggings- og tilretteleggingstilskot og BHT-honorar for IA-verksemder Ombygging av kjøkken Sagatun barnehage
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2017
Regdato:
06.12.2017
Saksnr:
17/357-6
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Rapportskjema for hjortejakta 2017 Langedalen
Doktittel:
Rapportskjema for hjortejakta 2017 - tildeling hjorteløyve 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2017
Regdato:
06.12.2017
Saksnr:
17/984-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Balestrand pensjonistlag
Doktittel:
Sakliste kommunestyret
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.02.2017
Regdato:
06.12.2017
Saksnr:
17/985-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Utdanningsdirektoratet
Doktittel:
Videreutdanning – søknadsfrist 1. mars
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2017
Regdato:
06.12.2017
Saksnr:
17/985-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Utdanningsdirektoratet
Doktittel:
Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.10.2017
Regdato:
06.12.2017
Saksnr:
17/986-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Osland havbruk AS
Doktittel:
Søknad om dispensasjon i frå arealdelen av kommuneplanen til Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2017
Regdato:
06.12.2017
Saksnr:
17/89-14
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Nesse Entreprenør v/Per Iva Nesse
Doktittel:
Vedrørande kjøp og fakturering av rundballar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2017
Regdato:
06.12.2017
Saksnr:
15/375-6
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Randi Dale
Mottaker:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Saldo/Utbetalingskort, sluttutbetaling styvingstre - rydding av gamal kulturmark - gbnr. 93/2
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.01.1970
Regdato:
06.12.2017
Saksnr:
13/370-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Selam Mehari Eman
Doktittel:
Melding om flytting/oppseiing av husvære
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2017
Regdato:
06.12.2017
Saksnr:
17/988-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Mottaker:
Ole Bjørn Ese
Doktittel:
Ole Bjørn Ese - Søknad om endring av tildelingsløyve på hjort 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2017
Regdato:
06.12.2017
Saksnr:
17/989-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Svein Feidje
Mottaker:
Kommunalbanken Norge, KLP Kommunekreditt
Doktittel:
Minikonkurranse - Tilbod på lån budsjett 2017 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2017
Regdato:
06.12.2017
Saksnr:
17/988-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Ole-Bjørn Ese
Doktittel:
Hjorteskade på rundballar.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2017
Regdato:
06.12.2017
Saksnr:
17/233-13
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Vedtak i klagesak som gjeld oppføring av kai/molo på eigedomen gbnr. 24/1 i Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: