Postliste for 06.12.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
03.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
18/1370-3
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Marianne Herland
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Søknad om tilrettelegging av eksamen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
13/516-14
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Orientering om ny verje
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
18/1421-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Melding om fødselspermisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
16/577-22
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Retur av tinglyst dokument.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
13/650-9
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Saldokort/Utbetalingskort sluttutbetaling gbnr. 27/2 - Øygarden
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
17/719-9
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Ytre Sogn vassområde - møte i vassområdeutvalet 12. desember 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
18/1429-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Høyanger kommune
Doktittel:
Refusjonskrav haust 2018 - elev GMU Høyanger kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
18/1428-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Høyanger kommune
Doktittel:
Refusjon for barnehageplass haust 2018 - Høyanger kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
18/1327-13
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad - Tilsetjing i stilling som handverkar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
18/648-5
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Mottaker:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Oversending av enkeltmeldinger
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
13/31-44
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Sogn Brann og Redning
Doktittel:
Endring selskapsavtale Sogn brann og redning
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
18/1064-4
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Joakim Systaddal
Mottaker:
Bruget AS
Doktittel:
Melding om politisk vedtak - Søknad til næringsfondet frå Bruget AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
13/650-10
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Svein Bjarnar Nesse
Doktittel:
Tilskot til drenering - faktura
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
13/650-11
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Svein Bjarnar Nesse
Doktittel:
Tilskot til drenering
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
18/1425-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Sogn Regionråd
Doktittel:
Avtale om drift av GIS-løysing med Norkart
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
18/1426-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Innovasjon Norge
Doktittel:
Tilbud om BU investeringstilskudd
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
18/351-7
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Utdanningsdirektoratet
Doktittel:
Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
18/1418-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Lars Onsøyen
Doktittel:
Ynskjer informasjon om status til konsesjon søknaden
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
18/1321-7
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Solveig Haukaas
Doktittel:
Forslag nye vegnam - Lundevegen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
18/1321-8
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Annie Mundal
Doktittel:
Forslag nye vegnamn - Sognefjordvegen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
18/1427-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
NELFO
Doktittel:
Offentlege innkjøp frå seriøse tilbydarar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: