Postliste for 07.09.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
31.08.2018
Regdato:
07.09.2018
Saksnr:
17/906-35
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Mads Tveter Tønnesson
Avsendar:
Sjøfartsdirektoratet
Doktittel:
Svar på søknad om dispensasjon fra kvalifikasjonskravene
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.09.2018
Regdato:
07.09.2018
Saksnr:
18/216-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Heidrun Grinde
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Innkalling til dialogmøte
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.09.2018
Regdato:
07.09.2018
Saksnr:
18/1017-4
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Underskrift sletting - innfridde lån
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.09.2018
Regdato:
07.09.2018
Saksnr:
18/1026-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Marianne Herland
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Søknad om norskopplæring
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.09.2018
Regdato:
07.09.2018
Saksnr:
18/2-58
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Else Marie Bergum
Avsendar:
Arnstein Menes
Doktittel:
Forfall: Møte i formannskapet 13/9-18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.09.2018
Regdato:
07.09.2018
Saksnr:
18/2-60
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Else Marie Bergum
Avsendar:
Arnstein Menes
Doktittel:
Forfall: Møte i arbeidsmiljøutvalet, finans og formannskapet 13/9-18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.09.2018
Regdato:
07.09.2018
Saksnr:
18/2-61
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Else Marie Bergum
Avsendar:
Hanna Menes
Doktittel:
Forfall til møte i finansutvalet 13/9-18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.09.2018
Regdato:
07.09.2018
Saksnr:
18/930-8
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Balestrand kommune - reguleringsplan - søknad om dispensasjon for hyttefelt i Dale
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.09.2018
Regdato:
07.09.2018
Saksnr:
18/905-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
Kommunal og moderniseringsdepartementet
Doktittel:
Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.09.2018
Regdato:
07.09.2018
Saksnr:
18/1054-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Marianne Herland
Doktittel:
Arbeidsavtale som rektor ved vokseopplæring Marianne Herland
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.09.2018
Regdato:
07.09.2018
Saksnr:
18/1029-5
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad - Tilsetjing i 100% stilling som helsefagarbeidar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.09.2018
Regdato:
07.09.2018
Saksnr:
18/1028-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad - Tilsetjing i 100% stilling som sjukepleiar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: