Postliste for 07.11.2017

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
31.10.2017
Regdato:
07.11.2017
Saksnr:
17/434-4
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Søknad om permisjon frå skulen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.11.2017
Regdato:
07.11.2017
Saksnr:
09/696-24
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Gjeld referat frå møte 06.11.2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.11.2017
Regdato:
07.11.2017
Saksnr:
17/89-8
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Randi Dale
Mottaker:
Renate Rendedal
Doktittel:
Føretakskontroll i jordbruket
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.11.2017
Regdato:
07.11.2017
Saksnr:
17/89-9
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Randi Dale
Mottaker:
Kurt Ronny Ark
Doktittel:
Føretakskontroll i jordbruket
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.10.2017
Regdato:
07.11.2017
Saksnr:
17/507-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Doktittel:
Rutetilbodet 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.04.2017
Regdato:
07.11.2017
Saksnr:
17/863-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Sigve Lirhus
Avsendar:
Husbanken
Doktittel:
Frå 2020 må alle søkje elektronisk om startlån og tilskot - Husbanken
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.11.2017
Regdato:
07.11.2017
Saksnr:
17/814-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Skfvl. §3-1, Skatbl. §3-2
Saksh:
Svein Feidje
Mottaker:
Skatteetaten
Doktittel:
Eigedomsskattegrunnlag for skatteåret 2018 for 1418 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.11.2017
Regdato:
07.11.2017
Saksnr:
17/89-10
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Randi Dale
Mottaker:
Svein Bjarnar Nesse
Doktittel:
Føretakskontroll i jordbruket
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.11.2017
Regdato:
07.11.2017
Saksnr:
17/89-11
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Randi Dale
Mottaker:
Nesse Entreprenør Per Ivar Nesse
Doktittel:
Føretakskontroll i jordbruket
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.10.2017
Regdato:
07.11.2017
Saksnr:
15/160-6
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om permisjon frå skulen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.11.2017
Regdato:
07.11.2017
Saksnr:
08/1187-26
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om permisjon frå skulen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.11.2017
Regdato:
07.11.2017
Saksnr:
08/1187-27
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Søknad om permisjon frå skulen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: