Postliste for 07.11.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
07.11.2018
Regdato:
07.11.2018
Saksnr:
14/328-8
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Slåttemark Dalagjerdet i Balestrand - utbetaling av tilskot til truga naturtypar 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.11.2018
Regdato:
07.11.2018
Saksnr:
18/1222-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Mottaker:
FAU - Sagatun skule
Doktittel:
Svar - Søknad om støtte til temakveld om mobbing - FAU
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.11.2018
Regdato:
07.11.2018
Saksnr:
16/26-15
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Svar - Balestrand - sluttutbetaling av spelemidlar - Leirduebane Esebotn
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2018
Regdato:
07.11.2018
Saksnr:
18/755-19
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Handsaming av budsjett og økonomiplan - innsending til Fylkesmannen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2018
Regdato:
07.11.2018
Saksnr:
18/336-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Kvist naturreservat - framlegg om oppretting i medhald av naturmangfaldlova etter prosedyren for frivillig skogvern
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.11.2018
Regdato:
07.11.2018
Saksnr:
18/1235-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åge Skrede
Mottaker:
Røyrvik Bygg og Betong AS
Doktittel:
Løyve til tiltak - Søknad om løyve til rehabilitering av pipe
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.11.2018
Regdato:
07.11.2018
Saksnr:
18/249-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Tom Farsund
Doktittel:
Søknad Fossesenteret i Gaular
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: