Postliste for 07.12.2017

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
29.11.2017
Regdato:
07.12.2017
Saksnr:
17/990-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
LVK - Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar
Doktittel:
Statnett II dommen - samordning Felles prosjekt for kommunene for å sikre ensartet praksis
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2017
Regdato:
07.12.2017
Saksnr:
17/632-3
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
Sogn og Fjordane Tingrett
Doktittel:
Orientering om avgjerd
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2017
Regdato:
07.12.2017
Saksnr:
17/991-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
NVE
Doktittel:
Overføring av anleggskonsesjon for Daleelva kraftverk til nytt driftsselskap Dale Kraft AS.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2017
Regdato:
07.12.2017
Saksnr:
17/992-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Mottaker:
Sogndal kommune
Doktittel:
Rentemidler ved innkjøp av lavvo, fordeling av kostnadar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2017
Regdato:
07.12.2017
Saksnr:
11/574-15
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Gjeld stilling ved Fjordtun oppvekstsenter
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2017
Regdato:
07.12.2017
Saksnr:
11/574-16
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2017
Regdato:
07.12.2017
Saksnr:
13/586-9
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Mottaker:
Anders Tjugum
Doktittel:
Resultatkontrollskjema Sandskredvegen 3
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2017
Regdato:
07.12.2017
Saksnr:
17/697-4
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Johannes Sjøtun
Avsendar:
Advokatfirmaet Lund & Co DA
Doktittel:
Kommunal vigselsrett – feil i delegasjon kan føre til ugyldige ekteskap!
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2017
Regdato:
07.12.2017
Saksnr:
11/107-21
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Søknad om skulefri
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2017
Regdato:
07.12.2017
Saksnr:
17/78-86
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Else Marie Bergum
Avsendar:
Gunnar Vervik
Doktittel:
Varsel om fråver kommune styremøte
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.11.2017
Regdato:
07.12.2017
Saksnr:
17/993-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
NVE
Doktittel:
Konsesjonsavgifter til kommuner 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2017
Regdato:
07.12.2017
Saksnr:
11/86-38
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Søknad om skulefri
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2017
Regdato:
07.12.2017
Saksnr:
17/530-4
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Enkeltvedtak om særskild språkopplæring
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2017
Regdato:
07.12.2017
Saksnr:
10/119-31
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Gjeld stilling ved Fjordtun oppvekstsenter
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2017
Regdato:
07.12.2017
Saksnr:
10/119-32
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2017
Regdato:
07.12.2017
Saksnr:
17/216-3
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Miriam Kayser Digernes
Avsendar:
IMDI
Doktittel:
Terminutbetaling av integreringstilskot år 2-5 for 2017 4. termin
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2017
Regdato:
07.12.2017
Saksnr:
15/252-30
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Åtvaring
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.11.2017
Regdato:
07.12.2017
Saksnr:
17/995-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Oppfølging av vilkår om nyplanting etter hogst Nils Magnar Feten
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.11.2017
Regdato:
07.12.2017
Saksnr:
17/996-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Oppfølging av vilkår om nyplanting etter hogst Magnar Farnes
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.11.2017
Regdato:
07.12.2017
Saksnr:
17/997-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Oppfølging av vilkår om nyplanting etter hogst Kari Britt Sværen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.11.2017
Regdato:
07.12.2017
Saksnr:
17/998-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Oppfølging av vilkår om nyplanting etter hogst Asbjørn Feten -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.11.2017
Regdato:
07.12.2017
Saksnr:
17/999-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Oppfølging av vilkår om nyplanting etter hogst Gunnar Kåre Sværen -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.11.2017
Regdato:
07.12.2017
Saksnr:
17/1000-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Oppfølging av vilkår om nyplanting etter hogst Leif Magne Vigdal -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2017
Regdato:
07.12.2017
Saksnr:
17/78-87
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Sondre Kleppa Øvrebø
Mottaker:
Geir Harkjerr
Doktittel:
Innkalling - Møte i kommunestyret 14.12.2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2017
Regdato:
07.12.2017
Saksnr:
17/78-88
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Sondre Kleppa Øvrebø
Mottaker:
Svein Bjarnar Nesse
Doktittel:
Innkalling - Møte i kommunestyret 14.12.2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2017
Regdato:
07.12.2017
Saksnr:
17/78-89
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Sondre Kleppa Øvrebø
Avsendar:
Anne Margrethe Kråvik
Doktittel:
Vedr forfall til kommunestyret møte torsdag 14.12
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2017
Regdato:
07.12.2017
Saksnr:
17/1001-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Mottaker:
Birger Olav Sørebø
Doktittel:
Varsel om ulovleg foring av hjort
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2017
Regdato:
07.12.2017
Saksnr:
17/293-11
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Johannes Sjøtun
Mottaker:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Status rapport pr 30.11.17 - Turskiltprosjektet 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: