Postliste for 08.03.2019

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
07.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
19/345-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Tilskot til tettstadutvikling og stadforming 2019 Sogn og Fjordane fylkeskommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
19/210-3
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Mottaker:
Fylkesmannen I Vestland
Doktittel:
Svar - Elektronisk post til barneverntenestene i Vestland
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
19/294-3
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Foreløpig svar - Søknad som lærling i helsefag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
19/6-54
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Søknad om stilling ved helsetunet
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
19/287-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Foreløpig svar - Søknad om utvida permisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
19/342-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
May Sirikit Bakke
Avsendar:
Norgesgruppen
Doktittel:
Om skattetrekkskonto
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
19/343-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Balestrand folkeakademi v/Oddrun Thorsnes
Doktittel:
Søknad om kommunalt kulturtilskot Balestrand folkeakademi
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
19/344-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Mottaker:
Marit Mundal
Doktittel:
Svar - Førespurnad om innsyn i journalpost 19/280-1 utmelding av skulefritidsordninga
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
19/346-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i stilling som pleieassistent - auke av stillingsprosent
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
19/346-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
19/93-6
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Sogn Lab
Doktittel:
Analyserapport Esebotn vassverk Sogn Lab
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
19/141-7
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Mottaker:
Eigedomsmekling Sogn og fjordane
Doktittel:
Eigedomsopplysningar gbnr. 10/112 - Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
19/141-8
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Mottaker:
Eigedomsmekling Sogn og Fjordane
Doktittel:
Eigedomsopplysningar gbnr. 10/130 - Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
19/6-55
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Tilsetjing i stillingar som ferievikarar 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
19/349-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Heidrun Grinde
Avsendar:
FYLKESMANNEN I VESTLAND
Doktittel:
Innhenting av opplysningar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
19/347-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Avsendar:
Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane
Doktittel:
Høyringssvar frå pensjonistforbundet i Sogn og Fjordane Vedk. forskrift om kommunale råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
19/6-56
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om sommerjobb
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
18/1347-9
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Kartverket
Doktittel:
Retur av tinglyst dokument Kartverket
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.02.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
18/1522-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Lisa Astrid Suzanne Grinde
Doktittel:
Arbeidsavtala - 20% stilling som kommunelege 01.01.2019 - 31.12.2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
11/335-50
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Innkalling til møte 27.03.2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
19/350-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Heidrun Grinde
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Innhenting av opplysningar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.03.2019
Regdato:
08.03.2019
Saksnr:
19/301-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Mottaker:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Utvikling av opplevingsverdiar Villavegen Balestrand
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: