Postliste for 08.04.2019

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
04.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
19/483-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Avsendar:
Cafe Fløyfisken AS v/Stefanie Muller
Doktittel:
Søknad om skjenkeløyve - einskild høve Cafe Fløyfisken AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
19/466-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Marianne Herland
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Søknad om økonomisk støtte til norskkurs
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.03.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
15/765-33
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Kartverket
Doktittel:
Avklaring ny kommunegrense mellom Høyanger kommune og Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
19/494-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Statistisk sentralbyrå
Doktittel:
Vedtak om opplysningsplikt for undersøkinga - Godstransport på kysten årleg rapportering
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
19/494-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Statistisk sentralbyrå
Doktittel:
Undersøkinga Godstransport på kysten 2018 - svarfrist 23.04.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
19/290-4
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Søknad om barnehageplass
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.03.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
19/495-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Kari Rønnestad
Mottaker:
Høyanger kommune v/Oppvekst
Doktittel:
Svar - om Barnehageplass
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
19/39-9
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Johannes Sjøtun
Avsendar:
Luster kommune
Doktittel:
Melding om politisk behandling - Interkommunal arbeidsgjevarkontroll
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
13/31-49
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Luster kommune
Doktittel:
Melding om politisk behandling - Endring av selskapsavtale SBR IKS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
15/831-33
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Jostedalsbreen nasjonalparkstyre
Doktittel:
Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - sakspapir- styremøte nr 2-2019 12.04.2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
18/1321-28
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Ingvar Åberge
Doktittel:
Vegnamn til offentleg gjennomsyn, Lundevegen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
19/496-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Ingolf Viken AS
Doktittel:
Søknad om tillatelse til tiltak og erklæring om ansvarsrett
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
19/497-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
Avsendar:
Gunnvor Linde
Doktittel:
Problemrapport: Mykje grus på vegane
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
19/498-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Staten vegvesen
Doktittel:
Dispensasjon fra byggegrense til fv. 55 - for oppføring av bardun til stolpe - gbnr 87/1 Kopi til kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
18/1386-5
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Henrik Høberg
Avsendar:
Vik kommune
Doktittel:
Melding om vedtak - Samarbeid om kommunepsykolog
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
19/268-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åge Skrede
Mottaker:
Lidal Utleigeservice Siv M Lidal
Doktittel:
Løyve til tiltak Garasje Holmamyrane
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
19/349-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Heidrun Grinde
Avsendar:
Fylkesmannen i Vestland
Doktittel:
Tilbakemelding om tvangsvedtak
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
19/483-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Mottaker:
Politiet, Politiet i Høyanger, Nedzada Fjærestad
Doktittel:
Ber om uttale til: Søknad om skjenkeløyve - einskild høve Cafe Fløyfisken AS v/Stefanie Muller
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: