Postliste for 08.10.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
05.10.2018
Regdato:
08.10.2018
Saksnr:
18/1039-4
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Nils Husabø
Doktittel:
Svar: Ytre Ese 13 - ynskje om start av planarbeid
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2018
Regdato:
08.10.2018
Saksnr:
18/1156-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Mottaker:
Christina Elizabeth Roskaritz Diaz
Doktittel:
Gjeld SFO - tilbod ved Sagatun skule
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: