Postliste for 08.11.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
05.11.2018
Regdato:
08.11.2018
Saksnr:
18/1290-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Joakim Systaddal
Mottaker:
Marianne Hoff
Dokbesk:
Melding om delegert vedtak - Søknad til næringsfondet - jubileumsmarking Gaularfjellsvegen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.11.2018
Regdato:
08.11.2018
Saksnr:
18/1068-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Johannes Sjøtun
Mottaker:
Landssamanslutninga Av Vasskraftkommunar
Dokbesk:
Svar - Høringsnotat om endringer i LVKs vedtekter og kontingentgrunnlag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.11.2018
Regdato:
08.11.2018
Saksnr:
18/1312-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Henrik Høberg
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad om parkeringsløyve for rørslehemma
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2018
Regdato:
08.11.2018
Saksnr:
18/2-96
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Evelyn Camacho
Mottaker:
Jarle Geithus
Dokbesk:
Møteinnkalling i finansutvalet 8.november 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2018
Regdato:
08.11.2018
Saksnr:
18/2-97
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Else Marie Bergum
Avsender:
Gunnvor Linde
Dokbesk:
Forfall Kommunestyremøte 22/11-18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2018
Regdato:
08.11.2018
Saksnr:
18/2-98
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Evelyn Camacho
Avsender:
Lars T. Sæle
Dokbesk:
Forfall til møta i finansutvalet og formannskapet
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.11.2018
Regdato:
08.11.2018
Saksnr:
18/2-99
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Evelyn Camacho
Mottaker:
Øivind Fagermoen
Dokbesk:
Møte innkalling finansutvalet og formannskapet 08.november 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2018
Regdato:
08.11.2018
Saksnr:
18/1029-32
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Tek ikkje imot 100% stilling som helsefagarbeidar i Balestrand kommune.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2018
Regdato:
08.11.2018
Saksnr:
18/1179-29
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Avsender:
Delta
Dokbesk:
Uttale på stilling som nattevakt Delta
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.11.2018
Regdato:
08.11.2018
Saksnr:
18/1251-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ken Heine Bakke
Avsender:
Høyanger lensmannskontor
Dokbesk:
Uttale i samband med søknad om ambulerande skjenkeløyve - Friborg kino den 02.11.18. Friberg kino
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.11.2018
Regdato:
08.11.2018
Saksnr:
18/1316-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kari Rønnestad
Avsender:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Dokbesk:
Rapportering rett til barnehageplass
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.11.2018
Regdato:
08.11.2018
Saksnr:
18/69-26
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Åsmund Myklebust
Avsender:
Advokat Marianne Jordalen
Dokbesk:
Eigenfråsegn om konsesjonsfritak ved erverv av fast eigedom mv
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.11.2018
Regdato:
08.11.2018
Saksnr:
18/755-21
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Svein Feidje
Avsender:
LVK
Dokbesk:
Eiendomsskatt - anbefalinger og sjekkliste til budsjettarbeidet 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.11.2018
Regdato:
08.11.2018
Saksnr:
18/1312-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Henrik Høberg
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Legeerklæring
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.11.2018
Regdato:
08.11.2018
Saksnr:
18/1247-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kari Rønnestad
Avsender:
Bufdir
Dokbesk:
Bekreftelse fra kommunen - Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: