Postliste for 08.12.2017

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
28.11.2017
Regdato:
08.12.2017
Saksnr:
17/960-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
Sødermann
Doktittel:
SV: Som avtalt - Sødermann - Balestrand kommune Underskriven kontrakt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2017
Regdato:
08.12.2017
Saksnr:
17/1002-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Anita Mæland
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Innmelding skule
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.12.2017
Regdato:
08.12.2017
Saksnr:
17/78-90
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Sondre Kleppa Øvrebø
Mottaker:
Nedzada Fjærestad
Doktittel:
Innkalling - Møte i kommunestyret 14.12.2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.12.2017
Regdato:
08.12.2017
Saksnr:
17/865-21
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i 100% stilling som miljøarbeidar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.12.2017
Regdato:
08.12.2017
Saksnr:
17/865-22
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.12.2017
Regdato:
08.12.2017
Saksnr:
17/864-18
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i 100% stilling som miljøterapeut
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.12.2017
Regdato:
08.12.2017
Saksnr:
17/864-19
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.12.2017
Regdato:
08.12.2017
Saksnr:
17/778-5
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åge Skrede
Mottaker:
Simas IKS
Doktittel:
Melding om politisk vedtak - Gebyr 2018 - Renovasjon og slamtømming
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.12.2017
Regdato:
08.12.2017
Saksnr:
17/1003-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Mottaker:
Kristoffer Dale
Doktittel:
Kristoffer Dale - Resultatkontroll skogkultur
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.12.2017
Regdato:
08.12.2017
Saksnr:
17/78-91
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Else Marie Bergum
Mottaker:
Jon Asbjørn Målsnes
Doktittel:
Innkalling til møte i kommunestyret 14.12.2017.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.12.2017
Regdato:
08.12.2017
Saksnr:
17/737-22
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Mottak av stilling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2017
Regdato:
08.12.2017
Saksnr:
16/896-13
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kjellaug Brekkhus
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Oppfølging etter tilsyn
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2017
Regdato:
08.12.2017
Saksnr:
17/1004-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Forsvarsdepartementet
Doktittel:
Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.12.2017
Regdato:
08.12.2017
Saksnr:
17/1005-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kjellaug Brekkhus
Avsendar:
Alarmsentralen i Sogn og Fjordane IKS
Doktittel:
Arbeidsgruppe for å vurdere nye bemanningsnormer for brann og beredskapsstenester - Samarbeid mellom KS og Alarmsentralen i Sogn og Fjordane
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2017
Regdato:
08.12.2017
Saksnr:
17/1006-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Mottaker:
Innbyggjarar i Balestrand kommune
Doktittel:
Dropp papir og hjelp oss å spare pengar! - eksempel på brev om digital postkasse
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: