Postliste for 09.04.2019

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
26.02.2019
Regdato:
09.04.2019
Saksnr:
19/284-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Randi Dale
Mottaker:
Knut U. Thue
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Klage på vedtak om avkorting av produksjonstilskot
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.04.2019
Regdato:
09.04.2019
Saksnr:
19/489-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad - Tilsetjing i stilling som barne- og ungdomsarbeidar ved Sagatun barnehage
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.04.2019
Regdato:
09.04.2019
Saksnr:
19/489-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad - Tilsetjing i stilling som barne- og ungdomsarbeidar ved Sagatun barnehage
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.04.2019
Regdato:
09.04.2019
Saksnr:
19/427-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åge Skrede
Mottaker:
Norsk Saneringsservice AS
Doktittel:
Løyve til tiltak - riving av brannskada bygg
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.04.2019
Regdato:
09.04.2019
Saksnr:
19/392-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åge Skrede
Mottaker:
Statens vegvesen
Doktittel:
Svar - Løyve til verksemdskilt - Ciderhuset - Economusèe - stadfesting
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.04.2019
Regdato:
09.04.2019
Saksnr:
19/43-11
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Foreløpig svar - Åpen søknad om jobb som lærer
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.04.2019
Regdato:
09.04.2019
Saksnr:
18/1418-5
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Lillian Myklemyr
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom etter konsesjonslova gbnr 29/1 - Lillian Myklemyr
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.04.2019
Regdato:
09.04.2019
Saksnr:
19/479-3
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
Anita Hjønnevåg
Doktittel:
Svar - Søknad om permisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.04.2019
Regdato:
09.04.2019
Saksnr:
19/455-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Oppseiing av husleieavtale
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.04.2019
Regdato:
09.04.2019
Saksnr:
13/31-50
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Sogn brann og redning
Doktittel:
Innkalling til representantskapsmøte 26.04.2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.04.2019
Regdato:
09.04.2019
Saksnr:
19/500-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Kulturdepartementet
Doktittel:
Endringar i tilskotsordninga for spelemidlar til idrettsanlegg og invitasjon til å kome med innspel
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.04.2019
Regdato:
09.04.2019
Saksnr:
19/482-3
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Søknad om permisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.04.2019
Regdato:
09.04.2019
Saksnr:
19/477-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Randi Dale
Mottaker:
Astrid Anna Nicolaisen
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Søknad om konsesjon på erverv av gbnr. 34/1 Menes
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.01.1970
Regdato:
09.04.2019
Saksnr:
19/502-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Lars Arne Målsnes
Doktittel:
Søknad om støtte Innovasjon Norge
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.01.1970
Regdato:
09.04.2019
Saksnr:
19/502-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Lars Arne Målsnes
Doktittel:
Søknad om støtte Innovasjon Norge
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: