Postliste for 09.11.2017

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
08.11.2017
Regdato:
09.11.2017
Saksnr:
11/1033-101
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Doktittel:
Invitasjon til nettverkssamling for ungdomsråd 2017.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.11.2017
Regdato:
09.11.2017
Saksnr:
17/205-54
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Barnehage - Ny plass
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2017
Regdato:
09.11.2017
Saksnr:
09/518-20
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Gjeld stilling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2017
Regdato:
09.11.2017
Saksnr:
17/205-53
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Barnehage - Ny plass
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2017
Regdato:
09.11.2017
Saksnr:
09/518-21
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.11.2017
Regdato:
09.11.2017
Saksnr:
16/81-23
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Margrethe Vie Myren
Avsendar:
Helsetilsynet
Doktittel:
Oversending av rapport Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2016 med kommunale helse- og omsorgstjenester med utviklingshemming
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2017
Regdato:
09.11.2017
Saksnr:
17/790-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åge Skrede
Mottaker:
Leif Magne Vigdal
Doktittel:
Løyve til tiltak - tilbygg - Langateig 14 - gbnr. 29/4
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2017
Regdato:
09.11.2017
Saksnr:
17/874-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Svein Feidje
Mottaker:
Til gruppeleiarane i politiske parti Balestrand kommune
Doktittel:
Tilskot politiske parti 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2017
Regdato:
09.11.2017
Saksnr:
17/283-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Utdanningsdirektoratet
Doktittel:
Videreutdanning barnehage - utbetaling av tilretteleggingsmidler høsten 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2017
Regdato:
09.11.2017
Saksnr:
17/525-34
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Delta
Doktittel:
Klage – på grunn av ikkje riktige opplysningar under lokale forhandlingar 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.11.2017
Regdato:
09.11.2017
Saksnr:
16/896-12
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Margrethe Vie Myren
Avsendar:
Advokatfirmaet Tollefsen AS
Doktittel:
Vurdering- arbeidsmiljørapport og vertskommunesamarbeidet Sogndal kommune - arbeidsmiljørapport for Sogn barnevern - kommunestyrets rolle, kommunestyrets insynsrett mm.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.11.2017
Regdato:
09.11.2017
Saksnr:
17/490-5
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Heidrun Grinde
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Påminnelse - Tilskot til forebyggings- og tilretteleggingstilskot IA verksemder og BHT - honorar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.11.2017
Regdato:
09.11.2017
Saksnr:
17/877-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Heidrun Grinde
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Påminnelse - Tilskot til forebyggings- og tilretteleggingstilskot IA verksemder og BHT - honorar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2017
Regdato:
09.11.2017
Saksnr:
17/205-55
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad på ekstra dagar i barnehagen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2017
Regdato:
09.11.2017
Saksnr:
17/631-5
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
May Sirikit Bakke
Avsendar:
Sogn og Fjordane tingrett
Doktittel:
Melding om avgjerd Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2017
Regdato:
09.11.2017
Saksnr:
17/755-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Svein Feidje
Mottaker:
Buddhistforbundet
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Tilskotsliste for tros- og livssynssamfunn 2017 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2017
Regdato:
09.11.2017
Saksnr:
17/755-3
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Svein Feidje
Mottaker:
Dar El Eman Islamic Center
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Tilskotsliste for tros- og livssynssamfunn 2017 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2017
Regdato:
09.11.2017
Saksnr:
17/755-4
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Svein Feidje
Mottaker:
Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Tilskotsliste for tros- og livssynssamfunn 2017 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2017
Regdato:
09.11.2017
Saksnr:
17/755-5
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Svein Feidje
Mottaker:
Florø Islamisk Kultursenter
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Tilskotsliste for tros- og livssynssamfunn 2017 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2017
Regdato:
09.11.2017
Saksnr:
17/755-6
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Svein Feidje
Mottaker:
Førde Islamske Senter
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Tilskotsliste for tros- og livssynssamfunn 2017 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2017
Regdato:
09.11.2017
Saksnr:
17/755-7
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Svein Feidje
Mottaker:
Den Islandske Evangeliske- Lutherske Menighet I Norge
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Tilskotsliste for tros- og livssynssamfunn 2017 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2017
Regdato:
09.11.2017
Saksnr:
17/755-8
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Svein Feidje
Mottaker:
Human Etisk Forbund
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Tilskotsliste for tros- og livssynssamfunn 2017 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2017
Regdato:
09.11.2017
Saksnr:
17/755-9
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Svein Feidje
Mottaker:
Humanistforbundet
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Tilskotsliste for tros- og livssynssamfunn 2017 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2017
Regdato:
09.11.2017
Saksnr:
17/755-10
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Svein Feidje
Mottaker:
Jehovas Vitner
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Tilskotsliste for tros- og livssynssamfunn 2017 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2017
Regdato:
09.11.2017
Saksnr:
17/755-12
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Svein Feidje
Mottaker:
Menbere Leul St. Michael Ethiopiske Ortodokse Tewahedo Me...
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Tilskotsliste for tros- og livssynssamfunn 2017 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2017
Regdato:
09.11.2017
Saksnr:
17/755-13
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Svein Feidje
Mottaker:
Metodistkirken I Norge
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Tilskotsliste for tros- og livssynssamfunn 2017 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2017
Regdato:
09.11.2017
Saksnr:
17/755-14
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Svein Feidje
Mottaker:
Oslo Katolske Bispedømme
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Tilskotsliste for tros- og livssynssamfunn 2017 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2017
Regdato:
09.11.2017
Saksnr:
17/755-15
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Svein Feidje
Mottaker:
Pinsekirken Tabernaklet
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Tilskotsliste for tros- og livssynssamfunn 2017 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2017
Regdato:
09.11.2017
Saksnr:
17/755-16
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Svein Feidje
Mottaker:
Salt Bergenskirken
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Tilskotsliste for tros- og livssynssamfunn 2017 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2017
Regdato:
09.11.2017
Saksnr:
17/755-17
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Svein Feidje
Mottaker:
Svenska Kyrkan I Norge
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Tilskotsliste for tros- og livssynssamfunn 2017 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2017
Regdato:
09.11.2017
Saksnr:
17/755-18
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Svein Feidje
Mottaker:
Førde Islamske Senter
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Tilskotsliste for tros- og livssynssamfunn 2017 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2017
Regdato:
09.11.2017
Saksnr:
17/755-19
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Svein Feidje
Mottaker:
Pinsekirken Tabernaklet
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Tilskotsliste for tros- og livssynssamfunn 2017 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: