Postliste for 10.01.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
03.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
17/233-15
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Knut Thorsnes
Doktittel:
Sak 2017/3366-423.1 Klagesak Brev til Fylkesmannen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2017
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
13/606-6
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Byggmeister Tore Hovland AS
Doktittel:
Søknad om midlertidig brukstillatelse Kaivegen 12
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.01.2017
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
16/896-15
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Margrethe Vie Myren
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Oppsummering etter møte og tilbakemelding på oppfølging av tilsyn Sogn Barnevern
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
17/274-25
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Mottaker:
Andrea Maria Da Silva, Jan Inge Høydal
Doktittel:
Svar - Oppseiing SFO
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
18/56-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Heidi Johnsen
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Innhenting av informasjon BHG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
17/979-3
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Mottaker:
Fylkesmannen i Sogn og Fjortdane
Doktittel:
Hege Klakegg - Søknad om tilskot til utsiktsrydding i tilknytning til landbruket sitt kulturlandskap Målsnes
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
16/357-22
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åge Skrede
Mottaker:
Salsnes filter
Doktittel:
Retur bankgaranti
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
17/233-16
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åge Skrede
Mottaker:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Klagesak bygging av kai/molo Balestrand.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
17/357-17
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Håvard Vefring
Doktittel:
Rapportskjema frå hjortejakta 2017 - Indre Nesse
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
17/357-18
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Norodd Baug
Doktittel:
Rapportskjema frå hjortejakta 2107 - Kvist indre
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
18/18-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om praksis
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
17/357-19
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Jan Bjarne Thorsnes
Doktittel:
Rapportskjema får hjortejakta 2017 - Sværefjord
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.01.1970
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
18/34-8
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Per Ove Mundal
Doktittel:
Sett hjort 2017 - Sværefjord
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
18/35-8
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Ragnar Thue
Doktittel:
Ettersøksavtale - Hanevik gjeld Øystein Lie
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
18/35-9
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Olav Feten
Doktittel:
Ettersøksavtale 2017 - Lindane
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
17/357-20
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Olav Feten
Doktittel:
Rapportskjema frå hjortejakta 2017 - Lindane
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
17/357-21
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Nils Magnar Feten
Doktittel:
Rapportskjema frå hjortejakta 2017 - Vetlefjorden
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
18/50-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Sogn og Fjordane Turlag
Doktittel:
Søknad støtte til utgjeving Turprogram 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
18/51-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
Avsendar:
KLP Skadeforsikring AS
Doktittel:
Rapport - pulverskade i Sagatun barnehage - forsikringstaker - Balestrand kommune - skadenr. 267563
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
18/21-5
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Lars Arne Målsnes
Doktittel:
Ny søknad skogrydding endra skjema
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2017
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
18/52-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Utbetaling av Lærlingtilskot rekneskapsåret 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
17/1036-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Margrethe Vie Myren
Avsendar:
Høyanger kommune
Doktittel:
Etablering av vaktordning for barneverntenesta i Høyanger kommune utanom kontortid kopi til kommunen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
16/539-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Mattilsynet
Doktittel:
Endringar av dyrevernsnemnda i Indre Sogn
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
16/1194-8
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Vik kommune
Doktittel:
Revisjon av kommuneplanen sin arealdel. Oppstart av planarbeid.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
17/979-4
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Geir Willy Nesse
Doktittel:
Korrigert eksisterande søknad tilskot utsiktsrydding
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
17/444-45
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Doktittel:
Statsbudsjettet for 2018 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
18/53-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Sondre Kleppa Øvrebø
Avsendar:
Arkivverket
Doktittel:
Informasjon fra Arkivverket om nye forskrifter
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
17/590-7
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Mottaker:
Kartverket Tinglysing
Doktittel:
Oversending av dokument for tinglysing
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
17/967-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jan Edvard Gjersvoll
Avsendar:
Delta, FO, Fagforbundet
Doktittel:
Merknad/klage ang. turnus og prosessane i Bu og miljøtenesta
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
17/308-5
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Anita Mæland
Avsendar:
Kathleen Seifert
Doktittel:
Endring av SFO tilbud
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
18/54-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Margrethe Vie Myren
Avsendar:
Asbjørn Apneseth - kontaktperson Eplehagen
Doktittel:
Brev til Kommunalsjef Margrethe Vie Myhren og Leder for Bu og Miljøtenesta Jan Edvard Gjersvoll gjeld flytting av brukar frå Helsetunet til Eplehagen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
18/55-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
Avsendar:
Rune Bjerk
Doktittel:
Søknad om studiestøtte
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
17/308-6
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Anita Mæland
Mottaker:
Kathleen Seifert
Doktittel:
Svar - Endring av SFO tilbud
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.01.1970
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
18/34-9
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Harald Løland
Doktittel:
Sett hjort 2017 - Ytre Nessane
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.01.1970
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
18/34-10
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Harald Løland
Doktittel:
Sett hjort 2017 - Nordalen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.08.2017
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
18/35-10
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Harald Løland
Doktittel:
Ettersøksavtale 2017 - Ytre Nessane
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
17/357-22
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Marit Nesse Wiik
Doktittel:
Rapportskjema frå hjortejakta 2017 - Ytre Nessane
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
17/357-23
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Marit Nesse Wiik
Doktittel:
Rapportskjema frå hjortejakta 2017 - Nordalen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.01.1970
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
18/34-11
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Kurt Langeteig
Doktittel:
Sett hjort 2017 - Ytre Nesse
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
17/279-11
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Mottaker:
Sygna vidaregåande skule
Doktittel:
Oversending av skøyte og matrikkelbrev for gbnr. 10/381
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
17/357-24
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Arle Nyborg-Christensen
Doktittel:
Rapportskjema frå hjortejakta 2017 - Tennefoss
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.01.1970
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
18/34-12
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Arle Nyborg-Christensen
Doktittel:
Sett hjort 2017 - Tennefoss, jaktfelt Tennefoss ytre
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.01.1970
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
18/34-13
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Frode Ullebø
Doktittel:
Sett hjort 2017 - Tennefoss
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.01.1970
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
18/34-14
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Arne Finden
Doktittel:
Sett hjort 2017 - Tennefoss
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
17/357-25
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Harald Haugen
Doktittel:
Rapportskjema frå hjortejakta 2017 - Thorsnes
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.01.1970
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
18/34-15
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Lars Hallvard Ese
Doktittel:
Sett hjort 2017 - Indre Ese, jaktfelt Indre Ese bruk 2
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
17/357-26
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Lars Hallvard Ese
Doktittel:
Rapportskjema for hjortejakta 2017 - Indre Ese
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
17/357-27
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Ole Tjugum
Doktittel:
Rapportskjema for hjortejakta 2017 - Tjugum
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.01.1970
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
18/34-16
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Ole Tjugum
Doktittel:
Sett hjort 2017 - Tjugum
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.01.1970
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
18/34-17
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Oddvin Kvamme og Vidar Heier
Doktittel:
Sett hjort 2017 - Kvamsøy
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
18/23-3
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Anne Grønlund
Doktittel:
Tilsetjingsbrev i 40% stilling som barnehageassistent ved Fjordtun oppvekstsenter i perioden 01.01.2018 - 14.08.2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
18/57-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Anita Mæland
Doktittel:
Søknad om permisjon med løn 15. januar 2018 - kurs Utdanningsforbundet Anita Mæland
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
18/58-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Fjordtun oppvekstsenter
Doktittel:
Søknad om dispensasjon frå utdanningskravet for Katrine Rendedal 40 % stilling som pedagogisk leiar ved Fjordtun oppvekstsenter
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
17/791-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
Skatt Vest
Doktittel:
Svar på dykkar førespurnad - meirverdiavgiftskompensasjon ved kommunesamanslåing
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
17/1011-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Inga Midttun
Doktittel:
Ad stillingar neste skuleår
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
17/1011-3
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Guro Nordang
Doktittel:
Skuleåret 2018-2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
17/945-6
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Joakim Systaddal
Mottaker:
Rainer Kleive
Doktittel:
Melding om politisk vedtak - Søknad om midlar frå næringsfond til dokumentarfilmprosjekt - Rainer media
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
18/59-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
SognLab
Doktittel:
Analyserapport Balestrand vassverk
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
17/357-28
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Ole-Bjørn Ese
Doktittel:
Rapportskjema for hjortejakta 2017 - Ytre Ese
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.01.1970
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
18/34-18
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Ole-Bjørn Ese
Doktittel:
Sett hjort 2017 - Ytre Ese
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
13/542-16
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Jan Edvard Gjersvoll
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Ny verjefullmakt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
17/53-5
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Mottaker:
Kartverket Tinglysing
Doktittel:
Oversending av skøyte for tinglysing
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
17/357-29
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Else Menes
Doktittel:
Rapportskjema for hjortejakta 2017 - Menes
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.01.1970
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
18/35-11
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Herman Erdal
Doktittel:
Ettersøksavtale 2017 - Menes, jaktfelt Molskredalen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
18/50-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Mottaker:
Sogn og Fjordane Turlag
Doktittel:
Svar - Søknad støtte til utgjeving Turprogram 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
18/60-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Marianne Herland
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om norskopplæring vårsemesteret 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
17/787-3
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Mottaker:
Orkesteret Fossegrimen
Doktittel:
Svar - Søknad om stønad til konsertprosjekt med Leif Ove Andsnes og orkesteret Fossegrimen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
16/846-7
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Marianne Herland
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Deltakarbevis 600/300 timar obligatorisk opplæring i norsk med samfunnskunnskap
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
18/54-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Margrethe Vie Myren
Avsendar:
Merethe Rendedal, verneombud
Doktittel:
Merknad til bemanningssituasjonen ved Eplehagen etter 22.01.18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
18/60-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Marianne Herland
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Søknad om norskopplæring vårsemesteret 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
18/62-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Alf Magnus Høyrem
Doktittel:
Avløpsrøyr Fjærestadvegen 19 søknad om refusjon av utgifter
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
18/63-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Marianne Herland
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om opplæring i norsk med samfunnskunnskap
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.12.2017
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
18/64-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Sigve Lirhus
Avsendar:
Alem Yacob Hajay
Doktittel:
Husleigekontrakt Granliavegen 36
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.01.1970
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
10/735-20
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Ekstra presisering av arbeidstilhøve
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2018
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
18/63-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Marianne Herland
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Søknad om opplæring i norsk med samfunnskunnskap
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2017
Regdato:
10.01.2018
Saksnr:
17/279-8
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Mottaker:
Kartverket Tinglysing
Doktittel:
2.gongs innsending av dokument for tinglysing
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: