Postliste for 10.09.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
06.09.2018
Regdato:
10.09.2018
Saksnr:
18/1055-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i stilling som lærar ved Sagatun skule
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.09.2018
Regdato:
10.09.2018
Saksnr:
18/1055-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.09.2018
Regdato:
10.09.2018
Saksnr:
18/1060-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Sogndal kommune
Doktittel:
Nye Sogndal kommune - grensejusteringssak
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.09.2018
Regdato:
10.09.2018
Saksnr:
18/930-7
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Svar - Balestrand kommune - Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan - Reguleringsplan for hyttefelt Dale
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.09.2018
Regdato:
10.09.2018
Saksnr:
18/930-9
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Kystverket
Doktittel:
Uttale til dispensasjon frå reguleringsplan Reguleringsplan for hyttefelt Dale
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.09.2018
Regdato:
10.09.2018
Saksnr:
18/1057-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Heidi Johnsen
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.09.2018
Regdato:
10.09.2018
Saksnr:
18/2-62
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Avsendar:
Arnstein Menes
Doktittel:
Oppfølgjing: Møte i formannskapet 13/9-18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.09.2018
Regdato:
10.09.2018
Saksnr:
18/1058-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Bente Kristin Sæhl
Avsendar:
Erlend Heggelund
Doktittel:
Førespurnad om attest
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.09.2018
Regdato:
10.09.2018
Saksnr:
18/2-63
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Mottaker:
Jon Asbjørn Målsnes (18 kontakt)
Doktittel:
Innkalling møte i finansutvalet 13 september 18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.09.2018
Regdato:
10.09.2018
Saksnr:
18/1059-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Marianne Herland
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om norskopplæring
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.09.2018
Regdato:
10.09.2018
Saksnr:
18/142-3
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
May Sirikit Bakke
Avsendar:
Lensmannen i Sunnfjord
Doktittel:
Melding om avholdt utleggsforretning
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.01.1970
Regdato:
10.09.2018
Saksnr:
18/934-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Heidrun Bjørg Sveindottir Grinde
Doktittel:
Arbeidsavtale - Stilling som pleie- og omsorgsleiar - engasjement Heidrun Grinde
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.09.2018
Regdato:
10.09.2018
Saksnr:
18/1000-3
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Johannes Sjøtun
Mottaker:
Husbanken
Doktittel:
rapportering på bruk av tilskot til utleigebustader 2018 Husbanken
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.09.2018
Regdato:
10.09.2018
Saksnr:
18/2-64
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Else Marie Bergum
Mottaker:
Gunnvor Linde
Doktittel:
Møteinnkalling formannskapet / finansutvalet
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.09.2018
Regdato:
10.09.2018
Saksnr:
18/2-65
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Mottaker:
Aud Kari Isane
Doktittel:
Møteinnkalling i arbeidsmiljøutvalet 13/9-18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.09.2018
Regdato:
10.09.2018
Saksnr:
18/2-66
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Evelyn Camacho
Avsendar:
Antonella Vidal
Doktittel:
Forfall Møte i arbeidsmiljøutvalet 13/9-18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.09.2018
Regdato:
10.09.2018
Saksnr:
18/2-67
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Mottaker:
Øivind Fagermoen
Doktittel:
Innkalling til Møte i arbeidsmiljøutvalet 13/9-18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.09.2018
Regdato:
10.09.2018
Saksnr:
18/155-43
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Avsendar:
Kamar Moussa
Doktittel:
Søknad om barnehageplass
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.09.2018
Regdato:
10.09.2018
Saksnr:
18/1061-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Førespurnad om jobb
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.09.2018
Regdato:
10.09.2018
Saksnr:
18/2-68
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Avsendar:
Øivind Fagermoen
Doktittel:
svar- møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet 13/9-18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.09.2018
Regdato:
10.09.2018
Saksnr:
18/2-69
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Avsendar:
May Sirikit Bakke
Doktittel:
forfall - Møte i arbeidsmiljøutvalet 13/9-18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.09.2018
Regdato:
10.09.2018
Saksnr:
18/2-70
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Mottaker:
Gunn Linde
Doktittel:
Møteinnkalling - arbeidsmiljøutvalet 13/9-18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: