Postliste for 10.10.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
08.10.2018
Regdato:
10.10.2018
Saksnr:
18/1168-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om grunnskule for minoritetsspråkleg ungdom (GMU)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.10.2018
Regdato:
10.10.2018
Saksnr:
18/1170-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Kommunevis oversikt over trongen for tiltak og tiltaksmidlar i statleg sikra friluftslivområde Sogn og Fjordane Fylkeskommne
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.10.2018
Regdato:
10.10.2018
Saksnr:
18/1046-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Mottaker:
KS
Doktittel:
Databehandlaravtale KS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.10.2018
Regdato:
10.10.2018
Saksnr:
13/542-26
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Vedtak om bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstenestelova kapittel 9 mot
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.10.2018
Regdato:
10.10.2018
Saksnr:
13/542-27
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Dispensasjon frå utdanningskravet i helse- og omsorgstenestelova kapittel 9 for tilsette
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.10.2018
Regdato:
10.10.2018
Saksnr:
18/1164-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Søknad om velferdspermisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: