Postliste for 11.04.2019

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
09.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
19/511-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Samferdsleavdelinga
Doktittel:
Dialogmøte om båtrutetilbodet etter 2022 Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
19/6-62
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i stillingar som ferievikarar ved Eplehagen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
18/1418-6
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Mottaker:
Lillian Myklemyr
Doktittel:
Kvittering for registrert konsesjon Lillian Myklemyr
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
19/6-63
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i stilling som ferievikar i Victoriahagen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
19/6-64
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i stillingar som ferievikar ved Fjærestad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
19/512-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om barnehageplass
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
19/216-4
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Fylkesrådmannen
Doktittel:
Kommunearkivordninga i Sogn og Fjordane - oversending av møteprotokoll og stiftingsdokument Sogn og Fjordane fylkeskommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.03.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
19/506-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Fylkesmannen i Vestland
Doktittel:
Autorisasjonsbevis - godkjenne eksamen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
19/507-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Avsendar:
RVO Hotell restaurant & renhold
Doktittel:
Vedrørende oversikt over virksomheter med serverings- og skjenkebevilling i kommunene.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
19/508-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Den norske kyrkja
Doktittel:
Vedtak om endring av soknegrenser mellom sokna Balestrand og Kyrkjebø frå 1. januar 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
19/239-4
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Advokatfirmaet DSA as
Doktittel:
Nye Vestland fylkeskommune - forespørsel om opplysninger om kommunens konsesjonskraftrettigheter mv. - påminnelse
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
17/397-7
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Joakim Systaddal
Avsendar:
Ståle Brandshaug
Doktittel:
Innspel til masterplanen for reiseliv i Sogn - svarfrist 15. mai
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
17/397-8
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Joakim Systaddal
Avsendar:
CEO v/Ståle Brandshaug
Doktittel:
Revisjonsmelding til årsrekneskapen 2018, Visit Sognefjord
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
19/365-4
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Statens vegvesen
Doktittel:
Kopi til kommune - Svar - søknad om avkjørsel i samband med bygging av Nessane Kraftverk - rv. 55 gbnr. 82/17 Nessane
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
19/509-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om auke av stillingsprosent
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
19/510-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad som lærling helsefagarbeider
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
19/485-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad - Tilsetjing i stilling som lærar ved Sagatun skule
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
19/490-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad - Tilsetjing i stilling som lærar ved Fjordtun oppvekstsenter
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
19/507-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Mottaker:
RVO Hotell restaurant & renhold
Doktittel:
Svar - Vedrørende oversikt over virksomheter med serverings- og skjenkebevilling i kommunene.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
19/509-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Søknad om auke av stillingsprosent
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
19/510-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Foreløpig svar - Søknad som lærling helsefagarbeider
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
17/397-9
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Joakim Systaddal
Avsendar:
Ståle Brandshaug
Doktittel:
Innspel til masterplanen for Sogn innan 15. mai
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
19/339-10
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Intern utlysing - Stilling som sekretær i 40% hos Servicetorget
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
19/339-11
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: