Postliste for 11.10.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
05.10.2018
Regdato:
11.10.2018
Saksnr:
18/576-10
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Kartverket
Doktittel:
Innrykk av annonse om grunnboksheimel - tinglysingslova § 38a - Gbnr.12/18 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.10.2018
Regdato:
11.10.2018
Saksnr:
18/1156-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Trong for SFO tilbod
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.10.2018
Regdato:
11.10.2018
Saksnr:
18/1121-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åge Skrede
Mottaker:
Vibeke Pettersen
Doktittel:
Løyve til tiltak Rehabilitering av eksisterande naust.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.10.2018
Regdato:
11.10.2018
Saksnr:
18/1174-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Ken Heine Bakke
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Førespurnad om innsyn
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.10.2018
Regdato:
11.10.2018
Saksnr:
15/241-14
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åge Skrede
Mottaker:
Lidal Vedlikehold & Service AS
Doktittel:
Ferdigattest Delar av tilbygg Holmen 19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.10.2018
Regdato:
11.10.2018
Saksnr:
18/408-4
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Trygg 24
Doktittel:
Skjenke/salgskontroll Trygg 24
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.10.2018
Regdato:
11.10.2018
Saksnr:
13/590-18
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åge Skrede
Mottaker:
Svanur Kristofersson
Doktittel:
Ferdigattest Sjøtunsvegen 42
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.10.2018
Regdato:
11.10.2018
Saksnr:
18/1174-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Ken Heine Bakke
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Foreløpig svar - Førespurnad om innsyn
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.10.2018
Regdato:
11.10.2018
Saksnr:
18/2-87
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Else Marie Bergum
Avsendar:
Isane, Aud Kari
Doktittel:
Politiske møter - fråvær frå finansutvalet/formannskapet 18.10, og folkemøtet 24.10.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.10.2018
Regdato:
11.10.2018
Saksnr:
18/693-4
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Joakim Systaddal
Avsendar:
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Doktittel:
Den kulturelle spaserstokken 2019 - Tildelingsbrev Sogn og Fjordane fylkeskommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.10.2018
Regdato:
11.10.2018
Saksnr:
18/1175-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Ingunn S. Feidje
Avsendar:
Pensjonistlaget
Doktittel:
Utgifter i samband med eldredagen 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.10.2018
Regdato:
11.10.2018
Saksnr:
18/2-88
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Else Marie Bergum
Mottaker:
Hanna Menes
Doktittel:
Innkalling til møte i formannskapet torsdag 18.10.2018.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.10.2018
Regdato:
11.10.2018
Saksnr:
18/1177-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Sirikit Bakke
Doktittel:
Søknad om permisjon Sirikit Bakke
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.10.2018
Regdato:
11.10.2018
Saksnr:
18/1178-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Sirikit Bakke
Doktittel:
Søknad om permisjon Sirikit Bakke
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.10.2018
Regdato:
11.10.2018
Saksnr:
18/1174-4
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Ken Heine Bakke
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Automatisk svar: Kopi og innsyn i personalmappe
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.10.2018
Regdato:
11.10.2018
Saksnr:
18/1166-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Kirsten Marie Aalhus
Doktittel:
Arbeidsavtale - Mottak av stilling som tilkallingsvikar på pensjonsistvilkår. Kirsten Marie Aalhus
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: