Postliste for 12.01.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
11.01.2018
Regdato:
12.01.2018
Saksnr:
17/792-3
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Gjennomføring av opplæring i barne- og ungdomsarbeidarfaget
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.01.2018
Regdato:
12.01.2018
Saksnr:
17/1011-4
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Planlegging av arbeidsåret 2018/19 for tilsette i barnehage, sfo og skule
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2018
Regdato:
12.01.2018
Saksnr:
16/991-18
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Kari Rønnestad
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Ettersending av dokumentasjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2018
Regdato:
12.01.2018
Saksnr:
18/57-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
Anita Mæland
Doktittel:
Svar - Søknad om permisjon med løn 15. januar 2018 - kurs Utdanningsforbundet
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2018
Regdato:
12.01.2018
Saksnr:
18/67-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
Ingvild Sesil Bakke
Doktittel:
Svar - Oppseiing av stilling Ingvild Bakke
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.01.2018
Regdato:
12.01.2018
Saksnr:
18/69-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Birger Olav Sørebø
Doktittel:
Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved overtaking av eigedom. gbnr. 80/2
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.01.2018
Regdato:
12.01.2018
Saksnr:
18/70-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om ulønna permisjon 40%
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2018
Regdato:
12.01.2018
Saksnr:
18/71-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2018
Regdato:
12.01.2018
Saksnr:
17/738-3
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Mottaker:
Sigurd Kvikne
Doktittel:
Svar - Søknad om festivalstøtte til Balejazz 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2018
Regdato:
12.01.2018
Saksnr:
18/71-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i stilling som tilkallingsvikar - Eplehagen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2018
Regdato:
12.01.2018
Saksnr:
18/72-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i stilling som tilkallingsvikar - Eplehagen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2018
Regdato:
12.01.2018
Saksnr:
18/72-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2018
Regdato:
12.01.2018
Saksnr:
18/73-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i stilling som tilkallingsvikar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2018
Regdato:
12.01.2018
Saksnr:
18/73-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2018
Regdato:
12.01.2018
Saksnr:
18/74-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Joakim Systaddal
Avsendar:
Sogn regionråd
Doktittel:
Entreprenørskapsmesse 2018 Balestrand - søknad om delfinansiering
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2018
Regdato:
12.01.2018
Saksnr:
17/357-32
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Harald Koldingsnes
Doktittel:
Rapportskjema for hjortejakta 2017 - Koldingsnes
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.01.2018
Regdato:
12.01.2018
Saksnr:
17/357-33
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Leif Nessestrand
Doktittel:
Rapportskjema for hjortejakta 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: