Postliste for 12.03.2019

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
11.03.2019
Regdato:
12.03.2019
Saksnr:
19/367-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Sogndal kommune
Doktittel:
Vi ønskjer Norges Høgfjellskule velkomen til Sogn Nye Sogndal kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.03.2019
Regdato:
12.03.2019
Saksnr:
19/139-5
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Referat frå eigarmøte i Firda Billag AS Sogn og Fjordane fylkeskommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.03.2019
Regdato:
12.03.2019
Saksnr:
19/366-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Sogndal kommune
Doktittel:
Nye Sogndal er veghovudstaden i Vestland Nye Sogndal kommune, kopibrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.03.2019
Regdato:
12.03.2019
Saksnr:
18/453-17
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Doktittel:
NVE si generelle tilbakemelding - Offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan - Veganeset utleigehytter - Balestrand kommune Noregs vassdrags - og energidirektorat
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.03.2019
Regdato:
12.03.2019
Saksnr:
19/279-3
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad - Tilsetjing i stillingar som sjukepleiarar Balestrand helsetun og heimetenester
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.03.2019
Regdato:
12.03.2019
Saksnr:
19/93-7
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Sognlab
Doktittel:
Prøvingsrapport fra SognLab Esebotn Vassverk
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.03.2019
Regdato:
12.03.2019
Saksnr:
15/831-32
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Jostedalsbreen nasjonalparkstyre
Doktittel:
Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - protokoll frå styremøte 1/19 Gloppen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.03.2019
Regdato:
12.03.2019
Saksnr:
19/94-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Evelyn Camacho
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Svar- om vigsel
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.03.2019
Regdato:
12.03.2019
Saksnr:
19/356-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Avsendar:
Vikingertreff AS
Doktittel:
Søknad om endra skjenke- og serveringsløyve
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.03.2019
Regdato:
12.03.2019
Saksnr:
19/39-7
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Johannes Sjøtun
Avsendar:
Årdal kommune
Doktittel:
Vedtak til orientering - interkommunalt samarbeid innan arbeidsgjevarkontroll Årdal kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.03.2019
Regdato:
12.03.2019
Saksnr:
19/239-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Advokatfirmaet DSA
Doktittel:
Nye Vestland fylkeskommune - forespørsel om opplysninger om kommunens konsesjonskraftrettigheter mv. - påminnelse
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.03.2019
Regdato:
12.03.2019
Saksnr:
19/357-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
PWC
Doktittel:
Årsmelding frå kontrollutvalet 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.03.2019
Regdato:
12.03.2019
Saksnr:
19/362-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om permisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.03.2019
Regdato:
12.03.2019
Saksnr:
19/363-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
May Sirikit Bakke
Avsendar:
Torbjørn Bergwitz Lauen
Doktittel:
Eigedomsskatt og organisasjonseigde hus Noregs Ungdomslag v/Torbjørn Bergwitz Lauen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.03.2019
Regdato:
12.03.2019
Saksnr:
19/208-22
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Johannes Sjøtun
Avsendar:
FYLKESMANNEN I VESTLAND
Doktittel:
Balestrand kommune - følgjebrev rapport etter dokumenttilsyn med kommunal beredskapsplikt Fylkesmannen i Vestland
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.03.2019
Regdato:
12.03.2019
Saksnr:
18/995-4
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Svanur Kristofersson
Doktittel:
Dokument vedr. byggesak Odd Arild Lunde Svanur Kristoffersson
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.03.2019
Regdato:
12.03.2019
Saksnr:
19/365-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
BYSTØL
Doktittel:
Nessane Kraftverk - uttale om planar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.03.2019
Regdato:
12.03.2019
Saksnr:
19/339-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad på sekretær stilling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.03.2019
Regdato:
12.03.2019
Saksnr:
18/1497-4
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
May Sirikit Bakke
Avsendar:
Advokatfirma Vectio DA
Doktittel:
Gjelder utleggsforretning
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.03.2019
Regdato:
12.03.2019
Saksnr:
14/928-17
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Fylkesmannen i Vestland
Doktittel:
Skog i Sogn -oppgjer for 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: