Postliste for 12.04.2019

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
10.04.2019
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
19/206-6
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Evelyn Camacho
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Førespurnad om innsyn
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.04.2019
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
19/516-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Travel like the locals - Reis som dei lokale - fellesorientering til kommunane Sogn og Fjordane fylkeskommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.04.2019
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
19/391-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Nordplan AS
Doktittel:
Tilbod - forprosjekt og tilbodsgrunnlag for tilbygg Belehalli
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.04.2019
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
18/167-8
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Referat frå dialogmøte 03.04.2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.04.2019
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
19/355-4
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
NGI
Doktittel:
Svar - Tilbod -planar for skredsikringstiltak
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.04.2019
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
19/383-3
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
NAV
Doktittel:
Referat frå dialogmøte 03.04.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.04.2019
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
19/514-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Oppsitjarar langs gamlevegen mellom Kvammen og Bakkeviki
Doktittel:
Skilting til eigedommar langs gamlevegen. Oppsitjarar langs gamlevegen mellom Kvammen og Bakkeviki
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.04.2019
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
19/489-3
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad - Tilsetjing i stilling som barne- og ungdomsarbeidar ved Sagatun barnehage
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.04.2019
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
19/454-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Norva 24 vest Miljøservice / Arbeidsvarsling Stryn
Doktittel:
Korrigering arbeidsvarsling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.04.2019
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
19/196-3
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Utbetaling av timelista
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.04.2019
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
17/980-12
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Norodd Baug
Doktittel:
Sluttrapport
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.04.2019
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
19/438-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Sogndal kommune
Doktittel:
Svar - Anbod 2019 Trykkeritenester - invitasjon Sogn og Fjordane fylkeskommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.04.2019
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
13/687-41
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om alternativ turnus ordning etter AML § 10
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.11.2018
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
19/527-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Sigve Lirhus
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Deltakarbevis Introduksjonsprogram
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.11.2018
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
19/526-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Sigve Lirhus
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Deltakarbevis Introduksjonsprogram
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.07.2018
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
19/525-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Sigve Lirhus
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Deltakarbevis obligatorisk opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.04.2019
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
19/484-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
DELTA Balestrand
Doktittel:
Uttale på stilling ved NAV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.04.2019
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
19/517-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Mottaker:
Høyanger kommune
Doktittel:
Oppseiing av engasjement PPT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.04.2019
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
19/239-5
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Kommunekraft
Doktittel:
Kommunekraft AS - Konsesjonskraftrettigheter i Sogn og Fjordane og Hordaland
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.04.2019
Regdato:
12.04.2019
Saksnr:
19/430-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
May Sirikit Bakke
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Motteking av klage på takstnemndas vedtak for eigedomskatt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: