Postliste for 12.10.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
11.10.2018
Regdato:
12.10.2018
Saksnr:
18/1174-3
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Evelyn Camacho
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Kopi og innsyn i personalmappe
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.10.2018
Regdato:
12.10.2018
Saksnr:
18/1180-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Sogndal kommune
Doktittel:
Drift av ulike kvalifiserande tiltak - Regionalisering av Nav Sogn
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.10.2018
Regdato:
12.10.2018
Saksnr:
18/400-5
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Sogndal kommune
Doktittel:
Melding om politisk vedtak - Kommunestyre og fylkestingsvalet 2019 - Røystekrinsar Nye Sogndal kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.10.2018
Regdato:
12.10.2018
Saksnr:
18/1161-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Utvida depotordning for kommunane sine papirarkiv - kartlegging av interesse
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.10.2018
Regdato:
12.10.2018
Saksnr:
18/1179-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad - Tilsetjing i stilling som nattevakt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: