Postliste for 12.12.2017

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
11.12.2017
Regdato:
12.12.2017
Saksnr:
17/602-95
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Sverre Landmark
Doktittel:
Tilbakemelding til feiiaravdelinga
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.12.2017
Regdato:
12.12.2017
Saksnr:
17/1019-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Kartlegging av skuleeigars ressursar knytt til opplæringslova kapittel 9 A
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2017
Regdato:
12.12.2017
Saksnr:
17/1017-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Mottaker:
Lensmannen i Balestrand
Doktittel:
Ber om uttale til: Søknad om skjenkeløyve - einskild høve/ ambulerande Wikingertreff 31.12.2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2017
Regdato:
12.12.2017
Saksnr:
17/1020-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Kulturdepartementet
Doktittel:
Informasjon om ny søknadsrunde 2018 Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2017
Regdato:
12.12.2017
Saksnr:
17/989-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
KLP Kommunekreditt
Doktittel:
Tilbud på gjeldsbrevlån Tilbud lån Balestrand kommune 2,6 mill
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2017
Regdato:
12.12.2017
Saksnr:
17/1021-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Sygna vidaregåande skule
Doktittel:
Leige for bruk av Belehalli 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2017
Regdato:
12.12.2017
Saksnr:
16/7-7
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Balestrand kommune
Doktittel:
Innsendt søknad om spillemidler til Kreklingen stadion
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2017
Regdato:
12.12.2017
Saksnr:
17/1021-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Sygna vidaregåande skule
Doktittel:
Leige for bruk av Belehalli 2017 - arangement
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2017
Regdato:
12.12.2017
Saksnr:
17/1021-3
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Sygnarussen
Doktittel:
Leige for bruk av Belehalli 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: