Postliste for 12.12.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
29.11.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
13/152-7
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Randi Dale
Mottaker:
Innovasjon Norge
Doktittel:
Utbetalingsanmodning
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/1455-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Mottaker:
Ole Tjugum
Doktittel:
Løyve til felling av hjort som påfører skade
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/155-48
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Avsendar:
Ingvill Storås
Doktittel:
Søknad om Barnehageplass
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/155-49
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Avsendar:
Ingvill Storås
Doktittel:
Søknad om Barnehageplass
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/1321-12
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Grunneigarane i Ese v/Kjell Ese
Doktittel:
Nytt vegnamn
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/245-6
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Sigve Lirhus
Avsendar:
IMDI
Doktittel:
4. Terminutbetaling av integreringstilskot for 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/1459-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Rune Norevik
Avsendar:
Sparebanken Sogn og Fjordane Førde
Doktittel:
Underskrift sletting - innfridde lån
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/1457-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Mottaker:
Lensmannen i Høyanger
Doktittel:
Ber om uttale til: Søknad om skjenkeløyve - einskild høve/ ambulerande Vikingertreff - nyttårsaften
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/1393-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Søknad om permisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/1273-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 3. Ledd
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
Avsendar:
GK Inneklima AS
Doktittel:
Tilbod ventilasjon Sagatun skule bygg A GK Inneklima AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/1273-3
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 3. Ledd
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
Avsendar:
CAVERION
Doktittel:
Tilbod ventilasjon Sagatun skule bygg A Caverion
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.11.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/1273-4
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 3. Ledd
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
Avsendar:
Systemair
Doktittel:
Tilbod ventilasjon Sagatun skule bygg A Systemair
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/1458-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Opplysningar i samband med søknad om utdanningsstipend
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/1448-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Sogndal kommune
Doktittel:
Melding om politisk vedtak - Val av kommunevåpen - innstilling av forslag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/1463-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Bente Kristin Sæhl
Avsendar:
Data Kommunal Rapport
Doktittel:
Innsynsbegjæring kopi av data til PAI-registeret
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/1465-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Skuleplassar i anna kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/1466-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Utdanningsdirektoratet
Doktittel:
Tilskottsbrev – Leirskoleopplæring våren og hausten 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/1321-13
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Tore Brudvik/ Sogelaget
Doktittel:
Forslag - Endring av gatenamn
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/1467-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Heidi Johnsen
Mottaker:
Ranveig Sætre, Eli Sleire, Terese Solvorn, Christina Elizabeth Roskaritz Diaz, Espen Lenni Bøe
Doktittel:
Innkalling til møte i Samarbeidsutval Sagatun Barnehage 07.01.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/1463-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Bente Kristin Sæhl
Avsendar:
Data Kommunal Rapport
Doktittel:
Informasjon er motteke - data til PAI-registeret
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/1256-3
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 3. Ledd
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Tilbud - Solskjerming Sagatun Skule
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/1256-4
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 3. Ledd
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Tilbud - Solskjerming Sagatun Skule
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/1256-5
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Tilbud- Solskjerming - Sagatun Skule
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/805-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Rapportering - tildelte midlar til symjeopplæring
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/1474-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Det kongelig klima og miljødepartement
Doktittel:
Ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken - Invitasjon til å komme med innspill og bidrag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.12.2018
Regdato:
12.12.2018
Saksnr:
18/1475-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Oppseiing av husvære
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: