Postliste for 13.03.2019

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
12.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/269-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åge Skrede
Mottaker:
Knut Thorsnes
Doktittel:
Løyve til tiltak Kai Thorsnes
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/360-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Else Marie Nyborg Aune
Doktittel:
Arbeidsavtala - Mottak av 40% stilling som pedagogisk leiar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/336-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Eva - Cecilie Ødemark
Doktittel:
Arbeidsavtala - Mottak av stilling som assistent ved Sagatun barnehage - auke av stillingsprosent Eva - Cecilie Ødemark
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/364-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Tinging av skuleskyss for skuleåret 2019/2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
18/1406-11
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Avsendar:
CIDERHUSET v/Åge Eitungjerde
Doktittel:
Omsetnadsoppgåve - sal og skjenking av alkohol Ciderhuset v/Åge Eitungjerde
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
17/277-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Espen Lenni Bøe
Doktittel:
Søknad om ferdigattest
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/371-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Invitasjon til å vere med i konkurranse gjennom SFFI: Arbeidsklede Sogn og Fjordane fylkeskommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/368-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Avtale om deponering av arkiv yngre enn 10 år - Balestrand kommune Sogn og Fjordane fylkeskommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/370-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/339-5
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad 40% stilling som sekretær
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.02.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/230-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Lidal Utleigeservice Siv M Lidal
Doktittel:
Søknad om igangsetjingsløyve Utleigebygg Holmen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/6-57
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om sommarjobb ved helsetunet
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/372-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
KS
Doktittel:
Konflikter i arbeidslivet - forholdsregler ved streik - mellomoppgjøret 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/279-4
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Foreløpig svar - Tilsetjing i stillingar som sjukepleiarar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/375-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Balestrand Bygdahus v/Jon Asbjørn Målsnes
Doktittel:
Søknad om kulturmidlar 2019 Balestrand Bygdahus v/ Jon Asbjørn Målsnes
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/362-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Søknad om permisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: