Postliste for 13.09.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
13.09.2018
Regdato:
13.09.2018
Saksnr:
18/1068-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Landssamanslutning av Vasskraftkommunar (LVK)
Doktittel:
Høringsnotat om endringer i LVKs vedtekter og kontingentgrunnlag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.09.2018
Regdato:
13.09.2018
Saksnr:
18/1069-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Dale veglag
Doktittel:
Søknad om vinter sats - bompenger
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.09.2018
Regdato:
13.09.2018
Saksnr:
18/1070-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Uromelding om hjorteskade på ask og alm
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.09.2018
Regdato:
13.09.2018
Saksnr:
16/564-11
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
SYS IKL
Doktittel:
Møtebok SYS IKL 05.09.18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.01.1970
Regdato:
13.09.2018
Saksnr:
18/1072-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Marianne Herland
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om norskopplæring
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.09.2018
Regdato:
13.09.2018
Saksnr:
18/1073-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Marianne Herland
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Krav/Søknad om opplæring i norsk med samfunnskunnskap
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.09.2018
Regdato:
13.09.2018
Saksnr:
18/1074-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Førespurnad om sending av vedtak og grunngjeving
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.09.2018
Regdato:
13.09.2018
Saksnr:
18/1059-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Marianne Herland
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Søknad om norskopplæring
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.09.2018
Regdato:
13.09.2018
Saksnr:
18/1072-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Marianne Herland
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Søknad om norskopplæring
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.09.2018
Regdato:
13.09.2018
Saksnr:
18/632-9
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Oversending av enkeltemeldingar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.09.2018
Regdato:
13.09.2018
Saksnr:
18/1073-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Marianne Herland
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Krav/Søknad om opplæring i norsk med samfunnskunnskap
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.09.2018
Regdato:
13.09.2018
Saksnr:
18/632-10
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Oversending av meldingar om skadeavverjande tiltak i nødsituasjoner
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.09.2018
Regdato:
13.09.2018
Saksnr:
18/632-11
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Oversending av enkeltmeldingar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.09.2018
Regdato:
13.09.2018
Saksnr:
18/632-12
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Oversending av enkeltmeldingar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.09.2018
Regdato:
13.09.2018
Saksnr:
18/632-13
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Oversending av enkeltmeldingar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.09.2018
Regdato:
13.09.2018
Saksnr:
18/647-5
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Oversending av enkelmelding og protokoll
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.09.2018
Regdato:
13.09.2018
Saksnr:
18/646-5
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Oversending av protokoll
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: