Postliste for 13.11.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
07.11.2018
Regdato:
13.11.2018
Saksnr:
18/1254-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Randi Dale
Mottaker:
Leif Magne Vigdal
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - landingsløyve for helikopter
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2018
Regdato:
13.11.2018
Saksnr:
18/1326-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Nordplan
Doktittel:
Brannstasjon og næringsbygg Førespurnad om tilbod for utarbeiding av totalentreprisegrunnlag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2018
Regdato:
13.11.2018
Saksnr:
18/1327-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad til stilling som Handverkar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.11.2018
Regdato:
13.11.2018
Saksnr:
18/1327-3
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad - Tilsetjing i stilling som handverkar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.11.2018
Regdato:
13.11.2018
Saksnr:
18/1327-4
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad - Tilsetjing i stilling som handverkar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.11.2018
Regdato:
13.11.2018
Saksnr:
18/1316-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Mottaker:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Rapportering - rett til barnehageplass - barnehagelova § 12a
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.11.2018
Regdato:
13.11.2018
Saksnr:
18/1254-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Leif Magne Vigdal
Doktittel:
Søknad om landingsløyve for helikopter.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.11.2018
Regdato:
13.11.2018
Saksnr:
13/264-10
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Norodd Baug
Doktittel:
Oversikt over faktiske kostnader.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2018
Regdato:
13.11.2018
Saksnr:
18/1327-5
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad på stilling som handverkar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.11.2018
Regdato:
13.11.2018
Saksnr:
16/26-16
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Balestrand JFF
Doktittel:
Sluttutbetaling - spelemidlar Esebotn leirduebane
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.11.2018
Regdato:
13.11.2018
Saksnr:
18/1287-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Peter Thomassen
Doktittel:
Informasjon om konsesjon/buplikt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.11.2018
Regdato:
13.11.2018
Saksnr:
18/1335-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Innspel til Regionalt bygdeutviklingsprogram for Vestland 2019-2022
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.11.2018
Regdato:
13.11.2018
Saksnr:
18/1336-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Dyrevernalliansen
Doktittel:
Innspill til ordføreren i Balestrand om avvikling av pelsdyroppdrett
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.11.2018
Regdato:
13.11.2018
Saksnr:
18/1337-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Mads Teigen
Doktittel:
Gjeld ansiennitet
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: